Човешкото ухо има три важни интегративни функции. То и системите, свързани с него, са отговорни за човешкия:

Баланс – вестибуларната система е част от вътрешното ухо. Тя е системата, която информира мозъка за най-малкото движение на тялото и следователно се намесва в контрола на стойката и поддържането на баланса.

Вестибуларната система е основен интегратор на цялата централна нервна система.

Функцията на ревитализация или кортикален заряд – ухото е много необходимо за натоварването на кората и следователно трябва да се стимулира. Стимулацията през ухото действа като естествен енергиен заряд на цялата мозъчна кора. Високочестотната енергия създава възбуда и готовност за учене. Нискочестотната енергия влияе върху способността за трайно успокояване, така че умът и тялото да могат да бъдат в покой.

Слушане – Когато тази функция е нарушена, се причиняват затруднения в анализа, приспособяването, пространственото или слуховото латерализиране. Човекът изпитва прилив на информация, но я възприема изкривено, засягайки разбирането, както и въздействайки на словесното изразяване. Това може да доведе до различни поведения, включително умора, раздразнителност, реакция на стрес т. нар. отговор „борба или бягство“, оттегляне и пасивност.

Методът Tomatis® се доставя чрез устройството TalksUP®, наречено електронно ухо, което модифицира музиката по начин, стимулиращ както симпатиковата възбуда, така и парасимпатиковата инхибиция, за да повлияе в крайна сметка върху дискриминацията на различни пътища на централната нервна система. Това е сложна програма, която изисква много обучение и знания в развитието и човешкото поведение.

Прилага се при хора на различна възраст и с различни цели.
Има възходящ ефект, който включва слушане, работа с гласа за подобряване на собственото гласово или вокално представяне, работа с гласа на майката.

В Логос АБВ разполагаме с базирана в центъра програма, която се прилага комплексно в комбинация с ерготерапия, DIR®/Floortime™, езиково-речева терапия, както и редица допълващи апаратни устройства, които могат да доставят програмата и в домашната среда.