SOUNDSORY® – музикално-двигателна програма за мозъка и тялото. Тя е създадена в партньорство с метода TOMATIS® и е произведена от SOUND FOR LIFE, производител на технологията FORBRAIN®. SOUNDSORY® е мултисензорна програма, която може да се използва както в центъра, така и да се приложи в домашна среда. SOUNDSORY® проектиран да бъде безопасен и ефективен и да помага на клиентите с различни предизвикателства:
  • закъснения в двигателната сфера
  • баланс и координацията
  • сензорната обработка
  • Аутизъм
  • Хиперактивност и дефицит на внимание
Прилага се от 3-годишна възраст при деца и възрастни. Програмата се състои от специално проектирана музика, обработена с невро-акустични модификации чрез специализирани слушалки с динамичен филтър и костно провеждане на звука. SOUNDSORY® е активна програма и включва и серия упражнения, базирани на специфични движения за координация и интегриране на примитивни рефлекси. Цялостно програмата отнема за изпълнение 30 минути на ден в продължение на 40 дни. Една сесия от 30 минути включва: В продължение на 25 минути:
  • потребителят слуша специално създадена програма с ритмична музика
  • използва слушалки с вграден патентован динамичен филтър за привличане на вниманието
  • използва предимствата на костната проводимост, за да стимулира цялата слухова система
В оставащите 5 минути: Потребителят продължава да слуша музика, като едновременно с това изпълнява конкретни двигателни упражнения. Упражненията за всеки ден са показани в онлайн портал. Всеки потребител получава парола, която му осигурява достъп до тях. Упражненията са:
  • степенувани от интегриране на примитивни рефлекси до изпълнение на повтарящи се комплексни движения
  • насочени към формиране на схема на тялото и подобряване на координацията; лесни за адаптиране към специфичните особености на потребителя Вярваме в пластичността на мозъка!
Според най-новите проучвания човешкият мозък може да се променя и да създава нови невронни връзки при специфично и повтарящо се стимулиране във всяка възраст. Програмата SOUNDSORY® е проектирана да привлича вниманието на мозъка и да осигурява силно мултисензорно стимулиране. То му помага да се реорганизира чрез формиране на нови невронни връзки. SOUNDSORY® полага добри основи за развитие – от сензорна интеграция към по-сложни когнитивни функции. Свържете се с нас при интерес и въпроси как да започнете програмата Въвеждащо видео: https://www.youtube.com/watch?v=W_Mznyhc23U