Brain Gym®
Образователна кинезиология Brain Gym® – Движението врата към ученето

От 1992 г. терапевтичната програма Brain Gym® ежегодно е номинирана като една от десетте резултатни обучителни техники в САЩ.

Повечето от децата, с които работим в кабинетите си или в училище, вече са получили диагнози, като дислексия, аутизъм, диспраксия, хиперактивност и други. Въпреки че тези диагнози са много важни за терапията, обучението и подкрепата вкъщи и в училище не винаги могат да помогнат да се разберат индивидуалните предизвикателства, които детето изпитва.

Brain Gym® се концентрира не върху симптомите, а над причините за редица трудности в четенето, писането, математиката, концентрацията, запаметяването. Чрез достъпа до този тип знание специалистите или учителите ще се стремят да помогнат на детето да развие основни умения, които са изключително важни за учене, гледане, слушане, академичен успех и прилагането им в ежедневния живот.

Какво е Brain Gym®?

Brain Gym® включва серии специализирани движения, които ефективно интегрират лявото и дясното мозъчни полукълба, като правят ученето лесно. Специфичните движения на тялото стимулират обособени аспекти от функционирането на мозъка. Движенията в метода са създадени, за да активират различни когнитивни функции, включително комуникативни. Спомагат за разбирането и организацията.
Имат широко приложение и могат да се използват за подобряването на почти всяко умение, независимо дали психично или физическо, както и да се постигне емоционален баланс.
Образователната кинезиология и Brain Gym® са резултат на многогодишните проучвания на американеца д-р Пол Денисън в областта на ученето и функциите на мозъка. Сега се използва в повече от 30 държави и е известен като безопасен, ефективен и иновационен образователен инструмент за самоусъвършенстване.
Движенията са лесни за научаване и изпълнение – веднъж автоматизирани, се превръщат в ресурс за цял живот.

На кого помага?

Първоначално методът е създаден да помага на деца с трудности в научаването като дислексия, диспраксия и ХАДВ. Днес Brain Gym® се използва за подобряване качеството на живот на хората от различни сфери и области на живота – от образование, през изкуство, бизнес, здравеопазване, спорт и за лично развитие.
Движенията могат безопасно да се използват от хора на почти всяка възраст и сразлична степен на подвижност.

На какво помага?

Подобрението в интеграцията и неврологичната преработка в мозъка, които се получават в резултат от използването на Brain Gym®, влияят положително на:

  • уменията за учене като – четене, писане, звуко-буквен анализ и математика
  • паметта, концентрацията и фокусирането
  • физическата координация и движенията
  • поведението
  • комуникацията, езиковите и говорни умения
  • постигането на цели, лични или професионални
  • изпитните резултати
  • себеразвитието и уменията за управление на стреса

Brain Gym® е ефикасен метод и се предлага, ръководи и проследява единствено от специално обучен специалист. Важно е децата или възрастните, които навлизат в техниките да има желание и мотивация да се работи системно.

Индивидуални сесии

Олга Георгиева от център Логос А-Я е официално сертифицирана в прилагане на метода от International/Educational Kinesiology Foundation, Ventura, CA./ 2008 г.
В центъра се провеждат индивидуални диагностични сесии в полето на Brain Gym® и връзката със сензорната интеграция.
Терапевтите провеждат индивидуални и групови терапевтични сесии при деца с обучителни затруднения, нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, заекване, езикови и комуникативни затруднения.
Изработват се индивидуални програми и проследяване на деца и възрастни.
Методът се комбинира успешно със Слухова стимулация за хора от всички възрасти и при уточняване на индивидуални цели.

За повече информация:
https://www.braingym.com/international/
https://breakthroughsinternational.org/