DIR/Floortime® Насърчаване на развитието чрез eмоционално свързване и игра.

DIR/Floortime® в Логос А-Я е цялостна рамка в професионалните виждания на екипа ни.

Защо в Логос А-Я прилагаме DIR/Floortime®?

Специален акцент в работата на центъра ни е развитието на детето. Философията на екипа ни е да следваме неговия естествен път, да уважаваме индивидуалните му различия, да следим зоната на близкото му развитие и да помогнем на родителите в процеса на приемане, ефективно взаимодействие въпреки затрудненията и пълноценно общуване. В световен мащаб най-подходящият подход е прилагането на метода DIR/Floortime®, който към момента се практикува в 57 страни.

От 2017 г. в Логос прилагаме цялостно модела DIR/Floortime® за развите както при деца, така и в различни други възрастови периоди, дори и за самите родители и терапевти, които го практикуват.

Всички специалисти в Логос А-Я притежават сертифицирано ниво и работят в колаборация с адванс терапевт от екипа на центъра. Периодично се осъществява супервизия от водещи лектори на Американския обучителен център ICDL. Това позволява цялостното му индивидуално и групово прилагане на модела, подкрепа и работа със семейството или родителите, които са незаменим помощник в терапията.

Работим в унисон с традицииите на хуманистичния подход, уважаващ личността и съвременните нарастващи доказателства за ползите на играта и социално-емоцоналното общуване. Чрез индивидуалните и групови сесии предоставяме възможност за деца с аутизъм, хиперактивност, диспраксия, обучителни затруднения, Даун синдром, церебрална парализа и всички деца, които изпитват затруднения със саморегулация, обработка на сензорна информация, способността да общуват с другите, да говорят, учат и да участват пълноценно в социалния живот, да получат адекватната помощ, от която се нуждаят и оптималната среда за развитие, чрез естествената си дейност – играта.

За кого е предназначен?

DIR/Floortime® е терапевтичен метод, цялостна теория за социолно-емоционалното развитие и свързването между хората, разработен от д-р Стенли Грийнспан. Още през 70-те години неговият създател извежда и доказва теорията за афекта и социално-емоционално развитие на детето. Емоцията е тази, която ни свързва и задвижва всички други аспекти на развитието. Най-ранните ни афективни т.е. емоционални преживявания подпомагат развитието на всички наши възможности, наричани от него капацитети за учене, посредством заобикалящата ни среда. Именно активното участие в смислени връзки с близките, учителите или други грижещи се (връстници, братя и сестри и други хора), способстват осъзнаването на света около нас и ученето като процес на развитие.

DIR/Floortime® като терапевтичен метод притежава силни научни доказателства в подкрепа на своята ефективност. Чрез него се подпомага процесът за подобряване на ключовите предизвикателства при аутизма, включително уменията за свързване, взаимодействие и общуване, като същевременно намалява стреса на родител или друг грижещ се, подобрява отношенията родител – дете.

DIR/Floortime® подпомага основните шест емоционални етапа на развитие и учи на стратегии за прилагането на различни Floortime техники, за да придвижи и мобилизира детето в неговото развитие. Д-р Стенли Грийнспан първоначално го разработва за света на разстройствата от аутистичния спектър. През последните години обаче методът се прилага много успешно и при деца с множество различни проблеми в развитието и със специални нужди.

Социално-емоционалните затруднения у детето предизвикват затварянето му, но чрез методът DIR/Floortime® то развива желание и способност ефективно да показва новопридобити уменията.

Какво представлява DIR®?

Концепцията DIR® включва разбиране и развитие по естествен път в три основни аспекта
D – Development/Развитие,
I – Individual differences/разглежда и определя Индивидуалните
различия на всеки индивид
R – Relationships/Създаване на връзка и взаимоотношения.

Целите на модела DIR® са да изгради здрави основи за социални, емоционални и интелектуални способности, а не да се фокусира изключително върху умения и изолирани поведения.

„D“ описва развитието от гледна точка на индивида, къде се намира в момента и къде се насочва. Коя е следващата, най-близката му зона на развитие. Разбирането на уникалния процес на развитие означава да се даде възможност на всеки човек да бъде уважаван и подкрепен в своето собствено лично развитие.
„I “ описва уникалните начини, по които всеки човек приема, регулира, реагира и разбира света около себе си.
„R“ описва как взаимоотношенията подхранват нашето развитие. Хората са социални същества и отношенията са ключ към нашето човешко развитие. DIR използва ключовия афективен (емоционален) аспект на тези взаимоотношения за насърчаване на развитието.

Разбирането на DIR® може да ни помогне да насърчим здравословното развитие при всички деца, но е особено мощно при подпомагане на деца от аутистичния спектър, с други предизвикателства в развитието или емоционалното функциониране.

За да разберете и получите повече визуална представа за модела прегледайте описанието му представено схематично и с помощта на дърво.

https://www.stanleygreenspan.com/ – източник на снимката

Коя е основната цел при Floortime®?

Подходът на взаимодействие чрез емоция и игра се базира на разбирането за шестте основни функционални области/нива и се случва чрез развитието на игровите възможности, емоциите, въобръжението и символното мислене.

Децата без специални нужди често овладяват тези умения относително лесно. Децата с предизвикателства често не го правят, не непременно защото не могат, а защото техните физически характеристики затрудняват овладяването. Откривайки тези умения и факторите, които им влияят, и като работят директно върху тях, болногледачите, възпитателите и терапевтите често могат да помогнат дори на тези деца с хронични разстройства да овладеят много от тях. Подходящите емоционални преживявания по време на всяко едно ниво помагат да се развият критични когнитивни, социални, емоционални, езикови и двигателни умения, както и чувство за себе си.
Идеята и теорията на Floortime® има за цел да помогне на децата да достигнат следните шест основни области на напредък в развитието си:

ЕТАП 1: САМОРЕГУЛИРАНЕ И ИНТЕРЕС КЪМ СВЕТА
ЕТАП 2: СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКА И ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ С ОКОЛНИТЕ
ЕТАП 3: УЧАСТИЕ В ДВУПОСОЧНО ОБЩУВАНЕ
ЕТАП 4: КОМПЛЕКСНА КОМУНИКАЦИЯ
ЕТАП 5: СИМВОЛНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ ИДЕИ
ЕТАП 6: ЕМОЦИОНАЛНО И ЛОГИЧНО МИСЛЕНИЕ

Floortime® не въздейства върху говорните, двигателните или когнитивните умения поотделно. Вместо това прилагането на подхода доказано оказва благоприятно влияние заедно върху всички тях, като на първо място се съсредоточава върху емоционалното и социално развитие на детето.

Каква е разликата между DIR и Floortime и как са взаимосвързани?

Floortime® или DIRFloortime® е специфична техника, която да следва както естествените емоционални интереси на детето, така и в същото време да предизвиква детето към повече и по-добро овладяване на социалните, емоционалните и интелектуалните способности. С малки деца тези игрови и изключително забавни взаимодействия могат да се появят когато сме заедно, на една вълна с детето и не обезателно и само на пода. Може да ги инициираме навсякъде и на най-разнообразни места.

Разбира се, ние, като специалисти можем да ви помогнем да отключите този естествен процес.
Изключително положителна идея в DIRFloortime® е подчертаването на критичната роля на родителите и другите членове на семейството, поради важността на техните емоционални връзки с детето. 

Моделът DIR® е цялостна рамка, която дава възможност на специалисти, родители и учители да създадат програма, съобразена с уникалните предизвикателства и силните страни на детето. Централно значение за модела DIR® е ролята на естествените емоции, споделянето и интереси на детето, която се оказва, че е от съществено значение за взаимодействието и обучението. Това позволява на различните части на ума и мозъка да работят заедно и да изграждат последователно по-високи нива на социални, емоционални и интелектуални възможности.

В терапевтичен план DIRFloortime® се разпознава като следващото поколение доказателствени интервенции за аутизъм.

DIRFloortime® за родители, учители и др.

Родителите, които ни се доверяват и избират да поемем заедно по пътя на играта и съвместното общуване, стават своеобразни експерти в разбирането на нуждите и желанията на детето и в естественото и уважаващо личността подпомагане – изключително важна крачка, с която може да влезем в своеобразния свят на детето и в съвременния „труден“ свят.
За родителитe, учители и други грижещи се за детето, център Логос А-Я провежда обучителни семинари, супервизии, онлайн срещи.
На разположение сме да Ви подадем ръка в процеса.
За контакт ни пишете на мейла на центъра: info.logosaya@gmail.com

Ресурси, които Ви препоръчваме да прегледате:
Кой подход да изберете за вашето дете? DIRFloortime® или ABA /Поведенчески анализ 
Основна страница на обучителния институт за Flortime
Повече за функционално-емоционалните способности
Страница на д-р Грийнспан
Статия, която ще ви обясни основните идеи на модела
Наука и изследвания за Floortime®