The Listening program®

The Listening Program® – система за стимулиране на слуховата преработка

Център Логос А-Я е официален представител на Advanced Brain Technology за България

Консултира и обучава специалисти в областта на слуховата преработка и терапевтични програми, свързани с преработката на информация

The Listening Program® (TLP) е музикален метод, базиран на звуковото възприятие, който въздейства на мозъчната дейност като стимулация, с цел подобряване на успеваемостта в дейностите в училище, на работа и в ежедневието.

Систематичното обучение се осигурява чрез слушане на психоакустична променена класическа музика, която тренира мозъка да обработва звука по-ефективно. Това води до подобрения в:

 • Ученето
 • Вниманието
 • Говорът и езиковите компетенции
 • Четенето
 • Слушането
 • Сензорната преработка и интеграция
 • Социална ангажираност
 • Поведение и саморегулиране
 • Музикални способности
 • Мозъчна дейност
 • Ежедневен живот

Деца, тийнейджъри и възрастни могат да използват програмата у дома, класната стая, клиниката, или на работното място. Тя е напълно преносима и лесна за ползване. Програмата за слухова стимулация (The Listening Program®) се вмества лесно във всякакъв дневен режим и изисква да отделите време само 15 до 30 минути на ден.

Тя е синтез на музикалното изкуство и сериозни научни изследвания. Майсторските изпълнения са на Камерния ансамбъл Arcangelos Chamber Ensemble. Използвани са модерни технологии за аудио обработка, за да се осигури ненадминато изживяване.

Как може нещо, което изглежда толкова просто – слушането на психоакустично променена класическа музика, действително да въздейства върху широка гама от умения като четене, комуникация, обучение и памет?

Многобройни проучвания по целия свят, включително изследвания в Университета в Шефилд, Великобритания, предоставят емпирични доказателства, в подкрепа на ефикасността на Програмата за слухова стимулация (The Listening Program®).

Докато това потвърждава сериозността на въздействието, за много остава въпросът – Как работи Програмата за слухова стимулация?

Психоакустично променената музика на The Listening Program® е патентно записаната и защитена. Нейните характеристики са създадени, за да стимулират или „да упражняват” различните функции на системата за обработка на звука. В нашето ежедневие тази система директно кодира звуковите вибрации в невроимпулси, които мозъкът разпознава като звукове, шумове, музика или реч.

Тренирането с The Listening Program® позволява на мозъчните функции по-добре да получават, съхраняват, обработват и използват важната информация, която е необходима за ученето, поведението, специализираните дейности и ежедневието.

Връзката на ухото с мозъка

Трудно е да си представим предизвикателството да се организират хаотичните слухови възприятия в организирана система, която да подпомага ученето и други по-глобални психични процеси.

Някои от класическите музиканти като Моцарт, Хайдн и Вивалди, са създали музиката си със специфична структура, чиито аудио вълни създават организирано въздействие. В тези структури са съчетали по гениален начин времето, честотата и силата на тона. Когато слушаме музиката, ушите възприемат музикалните вълни, пристигащи с различна честота, която се измерва в херци (Hz). Тези честоти стимулират мозъка, тъй като вътрешното ухо кодира импулсите към слуховия нерв и това се отразява на различни функции на мисловните и телесни процеси.

Специфични честоти за Специфични функции

The Listening Program® съчетава десетилетия на клинични изследвания в няколко области, включително неврология, физиология, психоакустика, звукова обработка, теория на музиката и други. Методът се основава на работата на авторитетни лидери в тези области, като лекаря – специалист по уши, нос и гърло – д-р Алфред A. Томатис, MD (1920-2001).

Наред с другите си открития, д-р Томатис е помогнал да се идентифицира връзката между определени звукови честоти и тяхното въздействие върху функциите на съзнанието и тялото. Опростено разясняване на заключенията от д-р Томатис показва, че някои групи, или зони на звукови честоти засягат различни възможности на мозъчните функции. Това дава възможност на мозъка да получава, обработва, съхранява и използва по-добре постъпващата информация.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧЕСТОТИТЕ И ЗОНИТЕ

Зона 1 – Сензорна интеграция Ниски честоти до 750 Hz
Баланс
Ритъм
Координация
Мускулен тонус
Усещане и представа за тялото
Чувство за посока, поза и движение
Латерализация
Ляво/дясно различаване
Движения на очите и проследяване
Зона 2 – Говор и езикови умения Средни честоти 750 – 3000 Hz
Памет
Внимание
Концентрация
Говор
Езикови способности
Гласов контрол
Интерпретация на езика
Зона 3 – Висок спектър Високи честоти над 3000/4000 Hz
Енергия
Интуиция
Подобрен говор
Гласово осъзнаване
Идеи
Идеали
Слухова кохезия
Пълен спектър – осигурява всеобхватно организиране на досегашния опит и възприятие

The Listening Program® е създадена спрямо тези зони, които систематично се стимулират и под наблюдението на обучени консултанти се индивидуализира целенасоченото въздействие по различни начини.

The Listening Program® терапевтични категории:

 • Пълен спектър – целеви зони 1, 2 и 3. осигурява всеобхватно организиране на досегашния опит и възприятие
 • Сензорна интеграция – целева зона 1 (ниски честоти) за стимулиране на възможности като баланс, координация, моторни умения и други
 • Говор и езикови умения – целева зона 2 (средни и високи честоти) за стимулиране на мозъчните умения за запаметяване, внимание, вокален контрол и други.
 • Висок спектър – целева зона 3 (високи честоти), спектърът въздейства върху креативност, интуиция, енергичност и други

Базисните компоненти на слуховата преработка се тренират чрез основните характеристики на музиката – честота, сила и ритъм. Години преди да бъдат записани изключителните оркестрации за The Listening Program®, терапевти, физиотерапевти, невролози, музиканти и аудиоинженери, се обединяват в проучвания и разработки. По-дълбокият поглед в създаването на програмата дава яснота как ефективността ѝ въздейства за подобряване на интелектуалното, социалното, емоционалното и физическото развитие.

Повече информация за зоните и терапевтичния ефект може да прочетете тук:

Zone Chart & Listening Zone Tips

Музиката за TLP – подготовка и продуциране

За всеки TLP запис, професионални музиканти от различни краища на света се събират в Arcangelos Chamber Ensemble. Тези музиканти са избрани заради техническото майсторство, експресивните музикални качества и естествената потребност да създават музика за развитието на човешкия потенциал.
Внимателно подбраните композиции са подредени в допълнение на психоакустичния ефект, включвайки различна оркестрация, темпо, октави, метрика и опростяване на линиите.

Голяма част от процесите са надграждащи в областта на психоакустиката за добавяне на природни звуци и ефекти в музикалната структура. Те включват филтриране, аудио акценти, смесване, пространствен динамичен съраунд, аудиопреобразяване на звука и др. Като резултат – музикалните TLP композиции са щателно подготвени. Програмата предлага качествена музика и аудиостимулация, които не само са доказани– те са изключителни.

TLP е записана с патентован метод на ABC Modular Design™, което е крачка напред в ефективността на тренирането на слуховата система за обработка на звука, като осигурява фази „Подготовка“, „Тренинг“ и „Интегративна“.

Науката за физическа подготовка (и практическо приложение) показва, че някои подходи са най-ефективни, като постепенно се загряват мускулните групи, следвани от натоварващи упражнения, и завършване с успокояващ стречинг.

TLP музиката е разделена на 15-минутни модули. В рамките на тези модули, първата фаза, „А“ отпуска слушателя и се подготвя слуховата система за обработка за по-интензивно стимулиране във „Б“ фаза. Последните пет минути, слушателят се връща в релаксиране по време на последната – „С“ фаза.

Защо ABC Modular Design е толкова важен?

Този новаторски метод на поднасяне на стимулацията е важен, защото ефективната стимулация зависи от него в много по-голяма степен отколкото само от подбора на музиката и психоакустичните въздействия. Освен това, методът изисква слушателят да бъде подготвен да получи тази информация.

Когато са налични стрес или безпокойство, които нарушават в голяма степен процесите на слухова преработка, ухото не може лесно да обработва високите честоти на звука. Това води до намаляване на способностите за слухова преработка. Проучванията показват, че слушателят трябва да е предварително релаксиран, за да се очаква правилна обратна реакция от нервната система и подобряване на функцията на средното ухо.

Модулният ABC дизайн засилва ефекта от базово-музикалната аудиостимулация, подготвя слушащия, осъществява същинското стимулиране, а след това възстановява слушателя до състояние на релаксация. С музиката на TLP, подобряването на функционирането на системата за слухова преработка е повече от терапевтични усилия, а именно – клинично доказано подобрява способностите.

Многобройни слушатели по целия свят са избрали The Listening Program® заради улесненото използване, рентабилност и подлежащи на проверка резултати.
Точно както слушателите са уникални и различни, така има и индивидуално прилагане за всеки един. „Универсалният модел“ не е ефективен метод и затова ABT винаги разчита на квалифицирани и обучени консултанти за администриране на метода TLP.

Кои са ABT консултантите?

ABT консултантите се състоят от една разнообразна група от терапевти:

 • Ерготерапевти
 • Логопеди
 • Аудиолози
 • Психолози
 • Специални педагози
 • Лекари
 • Педагози
 • Музикотерапевти и др.

Специалистите се лицензират за ABT консултанти, чрез преминаване на цялостна програма за обучение. Веднъж обучени, ABT консултантите са добре оборудвани за проектиране на слушателски графици – индивидуални за всеки клиент. Те намират гъвкавостта на TLP за много полезна, защото тя позволява да се предложи значителен напредък за клиенти, търсещи усъвършенстване, както и шанс за положителна промяна и за тези, борещи се с инвалидизиращи заболявания. Нещо повече, методът TLP интегрира и широк набор от условия, които действително подобряват ефекта и на други терапевтични методи и съпътстващи терапии.

Какво да очакваме?

След първоначалната диагностика на клиента, ABT консултантът ще определи подходящ, индивидуален план за слушане. Като цяло, слушащите ще използват TLP веднъж или два пъти дневно в продължение на 15 минути, пет дни в седмицата. Първоначалният план за слушане се провежда в продължение на поне няколко месеца, последвани от поддържащ период на слухова стимулация. Консултантът ще наблюдава промените и ще прави корекции в планирането на стимулацията, за да отговори на индивидуалните нужди на всеки клиент.

Какъвто и график на слушане да използвате, последователността от страна на слушащия е от решаващо значение.

За трайна и ефективна промяна е необходимо мозъкът да е често и многократно трениран със специфичните и правилни аудио честоти, както и за достатъчен срок от време. Случайните или епизодични натоварвания от звуково стимулиране не биха могли да дават търсените резултати.

The Listening Program® Level One

The Listening Program® Level One е най-новата TLP програма с подбрани класически записи, подредени и обработени с ABC Modular Design™ психоакустична модификация.

За да се предложи индивидуализация на предпочитанията, The Listening Program® Level One се предлага в два варианта: със или без природни звуци.
Въпреки че мнозина предпочитат да се наслаждават и се съсредоточават предимно върху хубавата музика, други – особено децата – проявяват интерес към новото съчетаване на музиката с красивите звуци от природата.

TLP® Level One, тренира уменията за слухова преработка от фундаментално до напреднало ниво и включва музика записана в 24-битова 192 кХц High Definition чрез използване на ABT-технологията на пространствен съраунд, представени със слушалки с Dolby® технология. Слушателското усещане е за богат и наситен звук от дървени духови инструменти, с музика предимно от Моцарт, Хайдн, Вивалди, Корели и Данци. TLP® Level One е разработена, за постигане на терапевтичен ефект, чрез възпроизвеждане през слушалки.

Въздействието на музика в TLP® Level One е подредено в четири последователни категории на тренинг, с включени всички звукови честоти, но с фокусиране върху специфични честотни зони. Това дава възможност за терапевтиране с конкретни степени на въздействие върху процесите на слухова и пространствена преработка и предлага неограничени възможности за модифициране на програмата към индивидуалните цели или нужди на слушащия.

TLP Въведение за родители: https://advancedbrain.com/webinars/
TLP Въведение за специалисти: https://advancedbrain.com/webinars/

Пространствен съраунд®

Пространственият съраунд е патентно вложен в музикалните записи по време на производствения процес, изобретен от създателите на TLP – Александър Доман и Ричард Лорънс.

Пространственият съраунд представя многоканален звук, който провежда музиката в пет напълно независими канала. Един-единствен инструмент е записан по независимите канали, което позволява изключително чиста дискриминация на всеки звук на инструмента. Струнните и дървените духови инструменти никога не са звучали толкова богато и естествено, както при записа в High Definition, чрез процеса на пространствен съраунд.

Слушателят има възможност да възприема звука, все едно се намира в средата на Arcangelos Chamber Ensemble (ансамбълът). Музиката обгръща по естествен и приятен начин. Звукът заема пространствено разположение на 360 градуса. Това се различава в голяма степен от познатия стерео звук, идващ само от ляво и дясно!

Усещанията на звука, който се получава, не се различават много от тези, които има и един диригент. Пространственият съраунд позволява на слушателя да чуе по-ясно инструментите и дава по-голяма възможност за определяне на основните елементи на музика; честота, сила и ритъм, и като допълнение – пространственото усещане.

Някои TLP програми добавят още по-високо ниво на пространствен съраунд, който се нарича динамичен пространствен съраунд, който може да възпроизведе различното движение на инструментите. Това създава друго ниво на интерес към музиката, и дава допълнителни възможности за обучение на уменията за слухова преработка.

Основните и по-висши умения за слухова преработка могат да бъдат внимателно тренирани чрез тази музикална технология, създадена само за определени TLP програми, които съдържат Spatial Surround®.

Dolby® слушалки

Dolby® слушалките са технология, която позволява пространственият съраунд (ABT’s Spatial Surround® ) да може да се възпроизвежда в слушалки. Тя симулира звуците на съраунд звука от тонколоните, които са извън и далеч от главата на слушателя. Това създава ефекта на „домашното кино”, където звуците могат да идват от различни посоки и да се отразяват от различни повърхности.

Тази технология работи чрез създаване на акустичен модел на базата на това как ухото и мозъкът локализират звука с помощта на мощен обработващ алгоритъм на сигналите. Тя генерира аудио модели, създадени от реалния живот. Слушателят възприема звука с ефекта на система за „домашно кино”, но в действителност това става само чрез стерео слушалки.

ABT предлага тази технология в партньорство с Dolby Laboratories, заедно с пространствената съраунд технология на ABT (ABT Spatial Surround technology). Dolby® слушалките (Dolby Headphone) е кодирана в някои TLP® програми, носещи Dolby Headphone® лого.

TLP Level One технически изисквания

iListen®

iListen® е опцията за слушане на The Listening Program® (TLP) Level One на iPod, със записана и защитена против копиране аудио компилация, специално за iPod. iListen® идва с предварително инсталирана TLP Level One и набор от колекцията Sound Health®. Също така включва наръчник за употреба и калъф за ползване навън.

Има различни опции за iListen® в зависимост от Вашите нужди, които може да бъдат обсъдени и разяснени чрез TLP консултант.

CD комплект

В Level One CD комплект има десет (10) 60-минутни CD-та, наръчник за употреба и калъф за дисковете и наръчника.
Има две опции на Level One CD комплект:

 • TLP Level One Nature
 • TLP Level One

Слушалки и плеър са отделни продукти.
Одобрени слушалки за TLP

https://advancedbrain.com/blog/the-listening-program-approved-headphones/

Waves™ – Мултисензорна система с костно провеждане на звука

Костната проводимост в комбинация с TLP® предлага въздействие за интегриране на цялото тяло и мозъка в процеса на слушане. Този мултисензорен подход ускорява и увеличава ползите от терапевтичната програма за стимулиране на слуховата преработка. Костната проводимост е преносим и достъпен метод за слушане в дома или друго място.

Костната проводимост представя музиката едновременно по два различни звукови начина – проводимост по въздуха и проводимост по костен път чрез скалпа и гръбначния мозък. Тя осигурява директно, ясно предаване на звука на кохлеята, „охлюва” и вестибуларна система във вътрешното ухо, добавяйки фините вибрации на кожата и скелетната система.

The Listening Program® непрекъснато се развива и усъвършенства като метод. В семейството на звуково базираните програми TLP® са на разположение няколко специфично насочени както и множество протоколи за приложение, които да посрещнат индивидуалните нужди на всеки слушател. Могат да бъдат с различна интензивност – бърз, базов или удължен.

The Listening Program® Spectrum

Специално създадена за сензитивни /чувствителни към звук/ слушатели, хора с нарушения от аутистичния спектър.

The Listening Program® Acheive

Бих ли имал ползи от прилагането на програмата TLP и в какви сфери?

Ами ако можете да подобрите живота си, като увеличите мозъчния си потенциал?
Можете… Направете скалата за оценка TLP Brain Scale и се оценете в 7 от най-въздействащите области на мозъчната ефективност. Изпълнителна функция, креативност, общуване, слухова обработка, социални и емоционални, двигателни умения и реакция на стрес. След това намерете яснота как нашите терапии за слушане на музика могат да подобрят живота ви.

БЕЗПЛАТНАТА МОЗЪЧНА СКАЛА – направете я сега

Информацията е предоставена от Advanced Brain Technologies и е със запазени авторски права

Официални страници:
http://www.advancedbrain.com/
https://advancedbrain.com/about-tlp/