Interactive Metronome® (IM) е компютърно базирана двигателна програма за оценка, рехабилитация и обучение. Разработена е с цел директно подобряване на способностите за обработка и организацията за дейности, развива способността за концентрация, внимание и двигателното планиране.

Показания

Някои деца трудно се концентрират в изпълнението на задачите, в запаметяването и следването на инструкции от няколко части, дезорганизират дейностите си, не могат да довършат задачите докрай. Всички тези проблеми обикновено са свързани с нарушение на усещането за време и за ритъм. Мозъчното умение необходимо за осъществяване на този род дейности се нарича тайминг.

Какво представлява програмата Interactive Metronome® (IM)?

Интерактивният Метроном е една от най-ефективните съвременни и научно доказани технологични програми за оценка, терапия и развитие. Програмата е компютърно базирана и включва изпълнение на последователни движения под стабилен ритъм на метроном, което води до синхронизирането между основни мозъчни центрове, отговорни за организирането /екзекутивните умения/, когнитивното, комуникативното, сензорното и двигателно развитие. Именно тези мозъчни пътища са силно предизвикани при деца с аутизъм, диспраксия, дислексия, дискалкулия и др.

Какви проблеми решава?

Интерактивният метроном (IM) подобрява двигателните умения, оказва влияние върху мобилността и двигателните функции, както и върху много основни познавателни способности като планиране, организиране и езикова дейност.

Цели на интерактивния метроном:

 • Подобрява независимостта свързана с дейности за самообслужване
 • Подобрява вниманието
 • Подобрете академичните постижения и способността да следвате указанията
 • Подобрява самооценката и социалните умения
 • Подобрява поведението, агресията и импулсивността
 • Подобрява представянето в спорта и развлекателните дейности

Кой е подходящ за терапия или развиващи сесии с интерактивния метроном?

IM е приложим за хора от всички възрасти, различни състояния, засягащи когнитивни физически способности или скоростта на преработка на информацията. В Логос АБВ използваме IM, за да помогнем на деца с редица поведенчески и обучителни предизвикателства като аутизъм, дислексия, диспраксия, заекване, дефицит на вниманието и хиперактивност, нарушение на сензорната обработка, проблеми с координацията и баланса.

Наблюдаваме прогрес при деца с различни проблеми, свързани с развитието на речта. IM може да помогне на възрастни при възстановяване след инсулт, черепно-мозъчна травма, Паркинсон и др. Доказано се използва за подобряване на спортни или академични резултати

Интерактивният метроном насърчава:

 • нормализирането на темпото и ритъма на речта
 • правилното възпроизвеждане на звуково-сричковата структура
 • развитието на функцията за формиране и осъществяване на речевото изказване
 • подобряването на уменията за четене, математическите способности, като цяло повишаването на училищните резултати
 • развитието на двигателните умения (координация на движенията, ритъм, точност и плавност на движенията), възстановяване на ритъма на ходене
 • нормализирането на вестибуларния апарат
 • подпомага и организира умствените процеси (слухово възприятие, внимание, стабилност на концентрацията, избирателност; скоростта на мисловните процеси се увеличава)
 • развитието на волеви процеси, формирането на умения за самоконтрол
 • намаляване на агресията и импулсивните реакции
изтеглен файл