TAVS

TAVS – тест за оценка на слухови и визуални умения

TAVS е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията, свързани с вниманието. TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.

Много слухови тестове използват реч да се оцени слуховата преработка. TAVS оценява много по-фундаментални слухови и зрителни процеси, които са в основата на слушането, слуховото и зрително внимание и други умения. Освен това, алгоритмите, вградени в машината TAVS, автоматично ще коригират стимула въз основа на всеки предишен отговор за постигане на „най-добрата стойност“ или прагово ниво. Аудиторните тествания на фиксирано CD не може да предложат това ниво на гъвкавост.

TAVS e преносим и лесен за използване апарат. Всяка отделна област на скрининг може да бъде завършена само за 3 минути. Той е мощен инструмент, който може да покаже нуждата от различни програми за звукови стимулации, като The Listening Program®, inTime® или други.

Чрез TAVS, освен оценка, може да се прави персонализиран тренинг и да се следи прогресът в различни области на слуховата и визуалната преработка.

TAVS оценява следните области:

 • Времеви ред на обработка (слухов и зрителен)
 • Праг на сливане (слухов и зрителен)
 • Слухово моторни умения (ритъм)
 • Последователности
 • Минимален праг на дискриминация
 • Усет за тонови височини
 • Разпознаване на тонови дължини
 • Звукова локализация
 • Модел на възприемане на минимални промени
 • Отчитане на интервала между шумовете и звуците
 • Времетраене на звука
 • Кръстосани модалности (Звукова и визуална)

Ако работите или живеете с деца или възрастни със затруднения в ученето, това е жизненоважен инструмент за скрининг.
Ако се интересувате от организиране на курс за TAVS на живо за вашия екип или имате някакви въпроси, свържете се директно с нас, и с удоволствие ще ви помогнем.

Свържете се с Център Логос АБВ за повече информация:
E-mail: logosabv.bg@gmail.com

Повече информация за TAVS:
https://advancedbrain.com/blog/the-test-of-auditory-and-visual-skills-improving-opportunities-for-screening-auditory-and-visual-processing/

TAVS Introduction For Professionals: https://advancedbrain.com/webinars/