СПЕЦИАЛИСТИ

Логос А-Я – център за терапия и личностно развитие е продължение на Логос АБВ, създаден през 2006 година. Нашият стремеж е да продължим да работим чрез цялостни и съвременни решения от А до Я.

Решенията се раждат когато обичаш работата си, споделяш я със съмишленици и заедно виждате цялостната картина.

ЗА НАС

Логос А-Я – център за терапия и личностно развитие предоставя за Вас цялостен подход, базиран на научни доказателства и на съвременните достижения в развитието при деца и възрастни.

Терапевтичните програми, които прилагаме са индивидуализирани и следват уникалните различия и потребностите на всеки клиент. Подкрепят силните му страни и въздействат за стимулиране и развитие на по-слабите.

Работим с методи и технологии разработени за подобрение на мозъчното развитие и потенциал. Прилагаме съвременни терапевтични методи и компютърно базирани програми. Използваме високо технологично оборудване за сензорна интеграция, подобряване на невропластичността и мозъчното здраве. Стараем се атмосферата да е спокойна. Стремим се да предразположим нуждаещия се от терапевтична работа и тя да доведе до развитие. Наш приоритет е подкрепа чрез цялостни решения, усещане за сигурност и спокойствие.

Разполагаме с добре оборудвани, просторни помещения.

Сесиите, индивидуални или групови, се провеждат след предварително записан и запазен час.

Базата на Логос А-Я  е в ж.к. Гео Милев. Сградата е с отделен вход и достъпна архитектура.  В близост има свободни паркоместа.

УСЛУГИ

Ние предлагаме:

  • Екипна работа при диагностика, терапия и консултиране
  • Супервизия на процеса от водещи специалисти в областта
  • Kласически и иновативни терапии
  • Сензорна интеграция
  • Слухова и сензорна стимулация.
  • Езиково – речева диагностика и терапия при деца и възрастни
  • Обучения