TAVS – тест за оценка на слухови и визуални умения

 

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения)

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.

Много слухови тестове използват реч да се оцени слуховата преработка. TAVS оценява много по-фундаментални слухови и зрителни процеси, които са в основата на слушането, слуховото и зрително внимание и други умения. Освен това, алгоритмите, вградени в машината TAVS автоматично ще коригират стимула въз основа на всеки предишен отговор за постигане на „най-добрата стойност“ или прагово ниво. Аудиторните тествания на фиксирано CD не може да предложат това ниво на гъвкавост.

TAVS e преносим и лесен за използване апарат. Всяка отделна област на скрининг може да бъде завършена само за 3 минути. Той е мощен инструмент, който може да покаже нуждата от различни програми за звукови стимулации, като The Listening Program®, inTime или други.

Чрез TAVS освен оценка може да се прави персонализиран тренинг и да се следи прогреса в различни областта на слуховата и визуалната преработка.
all_tavas

TAVS оценява следните области:

Времеви ред на обработка (слухов и зрителен)
Праг на сливане (слухов и зрителен)
Слухово моторни умения (ритъм)
Последователности
Минимален праг на дискриминация
Усет за тонови височини
Разпознаване на тонови дължини
Звукова локализация
Модел на възприемане на минимални промени
Отчитане на интервала между шумовете и звуците
Времетраене на звука
Кръстосани модалности (Звукова и визуална)

Ако работите или живеете с деца или възрастни със затруднения в ученето това е жизнено важен инструмент за скрининг.

Дати за обучение през 2015г.

21 февруари, 7 ноември

 

Цена на курса – 270 лв.

Цена за ръководството и устройството – 700 лв