Групи 

Центърът предлага работа в групи.

За ОБЩуването са нужни поне двама.

Децата общуват спонтанно докато играят и взаимодействат.

 
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.

Чрез групите можем заедно да развиваме:

  • желанието и уменията за общуване
  • уменията за редуване

На тази база може да се развива:

– изслушването на другия
– разбирането
– воденето на диалог
– ролите в играта и в социалното поведение
– езиковите умения

Всяко дете има нуждата от общуване.

Мотивацията за него се създава в групата.

Групите се формират по преценка на специалист и нуждите на детето.

За повече информация се свържете с Логос АБВ.