lp

Сертифицирани курсове за 2017 г

Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.

 

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и начин да подобрите цялостното функциониране на хората с които работите.

TLP предлага:  РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

The Listening Program е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизирана и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добри функции в области като слушане, баланс, обучение, комуникация, фокус, регулиране на стреса и др.

ТLPсе прилага при деца и възрастни за да се подобри живота им в следните сфери:

Сензорни процеси
Слухова преработка
Моторна координация и баланс
Език и реч
Общуване
Социална и емоционална сфери
Екзекутивни функции
Креативност

 

Сертификационен курс

Това е актуализиран цялостен курс за специалисти в прилагането на методите от семейството на TLP. Включва лекционна част, демонстрации, множество видео материали, дискусии, процедури за оценка и мониторинг на резултатите.
Вие ще придобиете необходимите знания и практически опит, за да започне да работите в областа на слуховата преработка и подобряване на изпълненителните умения на мозъка.
След успешното завършване на този курс, обучаемите са упълномощени да предлагат TLP програмите на широк кръг от хора като консултанти и осигурители на метода.

Резултати от обученето

Разбиране на основите, които допринасят за TLP методологията.
Обучение във физиологията, функционалните механизми на ушите, мозъка и нервната система. Разглеждане и разбиране на взаимната връзка между тях.

Задълбочен преглед и обсъждане на TLP.
Практически опит в прилагането на програмите TLP.
Решаване на казуси и практика за персонализация на TLP протоколи.
Преглед на различните и приложения на TLP.
Обучение в системата за мониторинг и инструменти за оценка.
Приложение на TLP в дома, в училище и клинични условия.

Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.

Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“

Кой може да кандидатства за обучение?

Специалисти, които притежават бакалавърска степен или по-висока в областа на здравето, психичното здраве, терапията на хора със специални нужди, специалното образование или музиката. Изключения от този критерий се разглеждат индивидуално.

TLP практикуващите са разнообразна група от професионалисти, която включва:

Ерготерапевти
Аудиолози
Лекари
Специални педагози
Логопеди
Психолози
Неврофидбек практикуващи
Музикални терапевти и др

 

Дати за сертифицирани курсове за 2017г.:

25-26 март – Обучителен курс The Listening Program
22 април – Обучителен курс inTime

23 априлTAVS (Тест за оценка на умения за слухова и визуална преработка)
Място на провеждане – София

Такси за обучителните курсове:

ТLP и слухова преработка – 530 лв. за първи сертификационен курс / за обучени inTime, TAVS консултанти – такса 480 лв./
inTime – 420 лв. за първи сертификационен курс (370 за обучен консултант в методите TLP, ТAVS)

Водещ обучението:

Олга Георгиева, логопед, серт. The Listening Program® терапевт от 2008г.
Официален представител на Advanced Brain Technology USA за България,
Член на обучителния екип на Advanced Brain Technology
За контакт или въпроси моб. 0896 811 262, е-майл: olga.georgieva@gmail.com

 

2The Listening Program е метод основан на доказателства, носител на наградата на Американска организация Autism One през 2011г. за най-добра програма за звукостимулация при индивиди с нарушения от Аутистичния спектър.

Методът има 70 годишна еволюция, базира се върху опита и програми като «Томатис» и «Берард».

Използва последните технически нововъведения при записване и извличане на звук.

TLP е одобрен от Американската асоциацията на окюпейшънъл терапевти и се практикува в повече от 20 държави на петте континента в различни терапевтични центрове, клиники и болници вкл. най – голямата детска болница на САЩ Children Hospital

Обучението ви дава възможност да практикувате или да ползвате програмата и ресурсите за вас или в практиката си.