lp

Курс 28 – 29 юни 2014г


Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на

звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и подобряване на цялостното функциониране за хората с които работите.
TLP предлага: РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

The Listening Program е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизирана и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добра функция в области като слушане, обучение, комуникация, фокус, и регулиране на стреса.
TLP се използва при деца и възрастни за да се подобри живота им в следните сфери:

Сензорни процеси
Общуване
Слухова преработка
Социална и емоционална сфери
Моторна координация и баланс
Екзекутивни функции
Език и реч
Креативност

Сертификационен курс
Това е цялостен курс за специалисти в прилагането на TLP. Включва лекционна част, демонстрации, множество видео материали, дискусии и придобиване на практически опит.
Вие ще придобиете знания, които са необходими за да започне да работите в областта на слуховата преработка и подобряване на изпълненителните умения на мозъка. След успешното завършване на този курс, обучаемите са упълномощени да предлагат TLP програмите на широк кръг от хора като консултанти и осигурители.

По време на курса ще ви бъдат предоставени последните научно базирани изследвания за ползите от TLP проведени във Великобритания и САЩ.

Резултати от обучението

Разбиране на основите, които допринасят за TLP методологията.
Обучение във физиологията, функционалните механизми на ушите, мозъка и нервната система. Разглеждане и разбиране на взаимната връзка между тях.
Задълбочен преглед и обсъждане на TLP.
Практически опит в прилагането на програмите TLP.
Решаване на казуси и практика за персонализация на TLP протоколи.
Преглед на различните програми и приложения на TLP.
Обучение в системата за мониторинг и инструменти за оценка.
Приложение на TLP в дома, в училище и клинични условия.

Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.

In Time – ритъм базирана програма за слухова преработка – сертифициран курс на ABT
TAVS – тест за слухови и визуални способности
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант и осигурител“ или „Сертифициран провайдер на The Listening Program ®“

Кой може да кандидатства за обучение?
Специалисти, които притежават бакалавърска степен или по-висока в областа на здравето, психичното здраве, терапията на хора със специални нужди, специалното образование или музиката. Изключения от тези критерии се разглеждат индивидуално.

TLP практикуващите са разнообразна група от професионалисти, която включва:

Ерготерапевти
Логопеди
Аудиолози
Психолози
Лекари
Неврофидбек практикуващи
Специални педагози
Музикални терапевти и др.

Възможни близки дати за участие в сертифициран курс са:

28 – 29 юни 2014г. – гр. София

Такса:

480 лв. при ранни записвания до 7 юни
540 лв. при записване след обявената дата

 

Водещ обучението:

Олга Георгиева, логопед,
Серт.The Listening Program® терапевт от 2008г.
Официален представител на Advanced Brain Technology USA за България,
Член на обучителния екип на Advanced Brain Technology
За контакт или да зададете въпроси може да се свържем на тел.: моб. 0896 811 262, e-mail: olga.georgieva@gmail.com

2The Listening Program е носител на наградата на Американска организация Autism One / 2011г. за най-добра програма за звукостимулация при индивиди с нарушения от Аутистичния спектър.

Одобрен е от Американската асоциация на ерготерапевти AOTA

Методът има 70 годишна еволюция, базира се върху опита и програми като «Томатис» и «Берард».

Използва последните технически нововъведения при записване и извличане на звук.

Обучението ви дава възможност да практикувате или да ползвате програмата и ресурсите за вас или в практиката си.