Нашият професионален опит и богата практика ни дават възможност да работим както с деца с различни затруднения, родителите им, така и с възрастни и техните проблеми.

Ние предлагаме:

 • Екипна диагностика, терапия и консултиране, предлагана от различни специалисти – логопед, психолог и ерготерапевт
 • Класически и иновативни терапии, съобразени с индивидуалните нужди в групови и/или индивидуални сесии
 • Психологични терапии – юнгианска и позитивна
 • Психологична терапия и консултиране на възрастни –
  • проблеми, свързани с депресивно настроение
  • фобии
  • паник атаки
  • възрастови кризи
  • тежки житейски ситуации и травми, свързани със загуба
  • семейни проблеми и проблеми в двойката
  • междуличностни конфликти
 • Личностно израстване и себепознание
 • Арт и други творчески дейности за развитие, релакс и забавление с възможност за индивидуален или групов формат
 • Онлайн сесии за консултиране и терапия /Телепрактика/

Специално за децата:

 • Превенция и профилактика на затруднения в детското развитие
 • Диагностика, консултиране и терапия при различни проблеми в детското развитие – езиково-говорни, аутизъм, заекване, обучителни затруднения
 • Изготвяне на индивидуални програми, съобразени с индивидуалните особености на развитие
 • Психологична диагностика, терапия и консултиране на деца: емоционално-поведенчески проблеми в детска и юношеска възраст
 • Специализирана оценка на сензорно-интегративни процеси, примитивни и рефлекси, слухова и визуална преработка и др.
 • Оценка на двигателната сфера

Към родителите и преподавателите:

 • Индивидуална подкрепа за родители и групи за взаимопомощ родителска подкрепа
 • Консултиране на учители и родители за деца с проблеми в развитието. Изготвяне и адаптиране на обучителни материали за деца със специални потребности
 • Консултиране на родители относно адаптиране на налични игри за нуждите на децата им. Предлагане на игри за развитие в домашна среда
 • Консултиране и работа с братя и сестри на деца с проблеми в развитието, социална адаптация с връстници в училищна среда
 • Проверка на готовност за училищна адаптация, специализирана подкрепа за когнитивно и емоционално съзряване

Супервизия:

 • Супервизия, провеждана от специалистите от центъра
 • Онлайн консултативни срещи и провеждане на терапевтични програми чрез супервизия на специалисти партньори от САЩ, Англия, Гърция