ОЛГА ГЕОРГИЕВА

СПЕЦИАЛИСТ РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ И СЛУХОВА ПРЕРАБОТКА

Започва практиката си в Специализирана болница за деца с ДЦП в гр. София през 1992/99 г. Работила е като терапевт в център за Европейски изследвания по специална педагогика към Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”, ФНПП – 2000/06 г. 2006 г. създава частен логопедичен център „Логос АБВ”. През 2021г. променя името си на Логос А-Я.

2007 г. специализира в сферата на сензорната и слухова преработка. Член e на обучителния екип на Advanced Brain Technologies, USA, Международен представител и консултант за звукостимулиращите програми The Listening Program®, inTime™.

http://a.advancedbrain.com/training/adjunct_faculty.jsp

– Сертифициран терапевт и провайдър за Interactive Metronome® (IM).
В периода 2017 – 2019 г. специализира в областта на социално-емоционалното развитие и терапевтичния модел DIR/Floortime® за подпомагане на деца, млади и дори възрастни с широк спектър от емоционални, сензорни, регулаторни, двигателни, обучителни и предизвикателства на развитието. DIRFloortime® се разпознава като следващото поколение доказателствени интервенции за аутизъм.

Специализации и сертифицирани обучения в следните области:

 • Специализации в областта на сензорна и слухова преработка – TLP®, inTime™ и Tomatis® Practitional (Level 2)
 • ADHD / Executive Functioning Developmental Assessment – Bronze and Silver level, специализация в МаudeLeRouxAccademy, 2021
 • Дислексия, теория, оценка и терапия – BronzeSilverandGoldlevel специализация в МаudeLeRouxAccademy, 2020
 • Primitive Reflexes – Маude LeRoux Accademy 2020
 • Диспраксия, сензорна преработка и праксис – теория, оценка и терапия – Bronze, Silver and Gold level, специализация в Маude LeRoux Accademy, 2019
 • Разбиране и подкрепа на специфичните нужди при индивиди от аутистичния спектър –Янис Вогиндрукас, IEEl Greece, 2019 г.
 • Нарушения на социалната прагматика, Янис Вогиндрукас, IEEl Greece, 2017 г.
 • Същност и използване на играта за социалното и когнитивно развитие при аутистичен спектър, Янис Вогиндрукас, IEEl Greece, 2017 г.
 • Слухова преработка и приложение на методите от семейството на The Listening Program® – сертифицирано обучение на Аdvanced Brain Technologies, UK, USA 2008, 2015
 • inTime™ – Master Class, Аdvanced Brain Technologies, САЩ, 2014
 • TAVS® /тест за оценка на базисни умения за слухова и визуална преработка – UK, USA, 2015
 • Brain Gym®101, Сензорни процеси – Brain Gym International, Learning Solutions, UK, 2008
 • Дислексия – теория и терапия, Оксфорд 2009 г. – Британска асоциация по дислексия
 • The Movement Program® консултант
 • Аутистичен спектър – UK,
 • Дисфазия, Заекване – Организация Логопеди на света
 • Talk Tools, Level 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy, орално моторна терапия – ниво I, Sara Rosenfeld-Johnson, US
 • Примитивни рефлекси и влиянието им върху ученено – Alan Heath, Learning Solutions, UK
 • PECS® Picture Exchange Communication System®, Алтернативни системи за комуникация – Pyramid Greece
 • Intensive Interaction – IEEL, Гърция, Intensive Interaction Institute, UK
 • DIR/Floortime® нива: 101, 201, 202 Proficient 203 Advanced Couching parents, caregivers (ICDL, A Total Aproach, Maude LeRoux OTR/L)
 • Участие в множество специализирани курсове у нас за диагностика и терапия. Член на Националното сдружение на логопедите в България.

Работим с предварително уговорен и запазен час. Повече информация и контакти ще намерите тук.