ЕКАТЕРИНА БАКЪРДЖИЕВА

Завършва специалност: Логопедия, дефектологияи също Предучлищна педагогика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Основната ѝ насоченост са: Консултиране и терапия на деца, подрастващи и възрастни. Интереси в областта на обучителни затруднения, ранно детско развитие, аутизъм и логопедична терапия на комуникативни и езиково-говорни нарушения.
От 2011 г. се присъединява към екипа на центъра.

Има опит в работата при:

 • Аутистичен спектър
 • Специфични нарушения на способността за учене (Дислексия, Дисграфия), Хиперактивност и дефицит на внимание
 • Езикови и говорни нарушения
 • Подготовка за училище
 • DIR/Floortime®

Специализирани курсове:

 • Сензорна преработка и Brain Gym®
 • „Диагностика и превенция на езика 3-4 г.”
 • „Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката, превенция, диагностика и терапия”
 • „Терапии на нарушенията на писмената реч”
 • Разбиране и подкрепа на специфичните нужди при индивиди от аутистичния спектър – Янис Вогиндрукас, IEEl Greece и др.
 • Обработка на сензорна информация и праксис, диспраксия – Maude LeRoux OTR/L, A Total Aproach US
 • “Social communication – Intensive Interaction approach“ – Dr. Vogindroukas Ioannis
 • Примитивни рефлекси – Learning Solutions, UK
 • The Movement Program® консултант
 • Сертифициран консултант и терапевт за звукостимулиращите програми от семейството на The Listening Program®, inTime™,
 • ТАVS® /тест за скрининг на визуални и слухови способности/.
 • DIR®/Floortime®, ниво 101

Работим с предварително уговорен и запазен час. Повече информация и контакти ще намерите тук.