ОЛГА ГЕОРГИЕВА

logoped

СПЕЦИАЛИСТ РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Практикува от 1992 г. с клинична насоченост. Опит в работа с деца с ДЦП, аутистичен спектър, дисфазия /езикови нарушения/, обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия, нарушения на слухова преработка, хиперактивност и дефицит на внимание/.

Екатерина Бакърджиева

logoped
Завършва специалност: Логопедия, дефектологияи също Предучлищна педагогика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Основната ѝ насоченост са: Консултиране и терапия на деца, подрастващи и възрастни. Интереси в областта на обучителни затруднения, ранно детско развитие, аутизъм и логопедична терапия на комуникативни и езиково-говорни нарушения.