ОЛГА ГЕОРГИЕВА

logoped

СПЕЦИАЛИСТ РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Практикува от 1992 г. с клинична насоченост. Опит в работа с деца с ДЦП, аутистичен спектър, дисфазия /езикови нарушения/, обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия, нарушения на слухова преработка, хиперактивност и дефицит на внимание/.

АНТОНИЯ КОЙЧЕВА

psiholog-logoped
Специалист позитивна психотерапия и член на Дружество по позитивна психотерапия в България (ДППБ) – асоцииран член на WAPP, WCP. Знания и умения за работа с метода в индивидуална и групова работа, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата.

ЕКАТЕРИНА БАКЪРДЖИЕВА

logoped
Завършва специалност: Логопедия, дефектологияи също Предучлищна педагогика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Основната ѝ насоченост са: Консултиране и терапия на деца, подрастващи и възрастни. Интереси в областта на обучителни затруднения, ранно детско развитие, аутизъм и логопедична терапия на комуникативни и езиково-говорни нарушения.