Психологическото консултиране има за цел да подпомогне клиента да се справи със затрудненията които изпитва, да започне да разбира конкретната причина, която ги е породила и да продължи по пътя на своето личностно израстване.
Обикновено с подобни затруднения се справяме сами, но има моменти в живота ни, когато се чувстваме объркани, безпомощни, губим контрол над случващите се събития и ситуации.

„Дълбоките корени“ в личността стават причина различните хора, поставени в една и съща ситуация, да реагират по различен начин.
За едни от тях възниква голямо затруднение, изпълнено с мъчителни ситуации, а за други – не толкова. Психологическото консултиране подпомага процеса на ново осмисляне и концептуализиране на събития и преживявания, като позволява да се открие смисъл на случващото се с тях, различен от първоначалния.

* работим в партньорство с колеги за оценка и терапия в различни направления.