2007г. – Партньор на организацията „Спасете децата“- България за:

• Национална информационна кампания „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ“ за приобщаващо образование на деца с увреждания и със специфични нарушения на способността за учене в общообразователните училища в България

• Организиране и провеждане на Международна конференция “Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване“

• Участие в работна група към МОН за изготвяне на „Методическо указание за оценка на специалните образователни потребности от екипите за комплексно педагогическо оценяване в регионалните инспекторати по образование в страната“.

2009г. -Проучване на европейските политики по проблемите на дислексията и практиките у нас. Международен проект “ЕМБЕД” в партньорство на Център за приобщаващо образование България.

2009/2010г. “Възможности за всички” в партньорство на Център приобщаващо образование .

2011/2012г. “ Училище за всички“ изпълнители по проект на МОМН и Сдружение „Знание „, Ловеч