Посочените връзки към материали са наши авторски или колективни разработки с колеги или партньори. Подбраните ресурсите са написани на достъпен език и засягат сериозните теми свързани с особеностите, проблематиката и предизвикателствата в детското развитие. Предлагаме Ви нашето разбиране и гледни точки.

„Проблемните” деца се нуждаят от разбиране

Лошо ли е хиперактивното дете?

Дислексия

Ако детето трудно чете и пише – специфични нарушения на способността за учене – в помощ на родителите. ( Брошура)

Когато ученикът трудно чете, пише или смята. Дислексия – в помощ на учителите. (Брошура)

Дислексията – трудности и отчаяние или подкрепа и развитие.

Анализ – сравнение на различните сценарии, които биха последвали по отношение на образованието, професионалното и личностното развитие на хората с дислексия в три европейски държави: България, Италия и Испания

автори: Център Приобщаващо образование, Логос АБВ

Образование за всички

Тематично изследване на политиките в сферата на ученето през целия живот за деца и възрастни с дислексия в шест страни членки на Европейския съюз.