Представлява психотерапевтичен метод, базиращ се на хуманистичната представа за човека. В основата си е ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия. Тя тръгва от наличното, действителното (Positum) и подкрепя човека/семейството към изграждане на цялостна картина за проблема. Работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план актуални способности. Има широко поле на действие (консултиране, психотерапия) и включва:
  • психосоматична
  • психодинамична
  • фамилна и групова терапия
Официален сайт: https://dppb.org/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0/