Дати за сертифицирани курсове за 2021 г.

23 – 24 октомври – Обучителен курс The Listening Program®

30 октомври – Обучителен курс inTime

6 ноември  – TAVS (Тест за оценка на умения за слухова и визуална преработка

Място на провеждане:

Център Логос А-Я, гр.София или онлайн

Такси за обучителните курсове:

ТLP и слухова преработка – 480 лв.
inTime – 370 лв.

Водещ обучението

Олга Георгиева, логопед, серт. The Listening Program® терапевт от 2008 г.

Официален представител на Advanced Brain Technology USA за България.

Член на обучителния екип на Advanced Brain Technology

За контакт или въпроси

тел: 0896 811 262
e-mail: olga.georgieva@gmail.com
e-mail: info.logosaya@gmail.com

 

lp

Слухова Преработка и приложение на метода The Listening Program®

Обучителен Сертификационен Курс

Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на звуковите стимулации с Програмите за слушане от семейството на The Listening Program®

Преминаване на обучението

The Listening Program® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и начин да подобрите цялостното функциониране на хората с които работите.
TLP предлага: РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ
The Listening Program® е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика.
Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизира и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добри функции в области като слушане, баланс, обучение, комуникация, фокус, регулиране на стреса и др.
ТLP® се прилага при деца и възрастни, за да се подобри живота им в следните сфери:
 • Сензорни процеси
 • Слухова преработка
 • Моторна координация и баланс
 • Език и реч
 • Общуване
 • Социална и емоционална сфери
 • Екзекутивни функции
 • Креативност

Сертификационен курс

Това е актуализиран цялостен курс за специалисти в прилагането на методите от семейството на TLP®. Включва лекционна част, демонстрации, множество видео материали, дискусии, процедури за оценка и мониторинг на резултатите. Вие ще придобиете необходимите знания и практически опит, за да започнете да работите в областта на слуховата преработка и подобряване на изпълнителните /екзекутивни/ умения на мозъка.
След успешното завършване на този курс, обучаемите са упълномощени да предлагат TLP® програмите на широк кръг от хора като консултанти и осигурители на метода.

Резултати от обучението

Това е актуализиран цялостен курс за специалисти в прилагането на методите от семейството на TLP®. Включва лекционна част, демонстрации, множество видео материали, дискусии, процедури за оценка и мониторинг на резултатите. Вие ще придобиете необходимите знания и практически опит, за да започнете да работите в областта на слуховата преработка и подобряване на изпълнителните /екзекутивни/ умения на мозъка.
Разбиране на основите, които допринасят за TLP® методологията. Обучение във физиологията, функционалните механизми на ушите, мозъка и нервната система. Разглеждане и разбиране на взаимната връзка между тях.
 • Задълбочен преглед и обсъждане на TLP®.
 • Практически опит в прилагането на програмите TLP®.
 • Решаване на казуси и практика за персонализация на TLP протоколи.
 • Преглед на различните и приложения на TLP®.
 • Обучение в системата за мониторинг и инструменти за оценка.
 • Приложение на TLP® в дома, в училище и клинични условия.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP® сертифициран консултант“

Кой може да кандидатства за обучение?

Специалисти, които притежават бакалавърска степен или по-висока в областта на здравето, психичното здраве, терапията на хора със специални нужди, специалното образование или музиката. Изключения от този критерий се разглеждат индивидуално.
TLP® практикуващите са разнообразна група от професионалисти, която включва:
 • Ерготерапевти
 • Аудиолози
 • Лекари
 • Специални педагози
 • Логопеди
 • Психолози
 • Неврофидбек практици
 • Музикални терапевти и др.

The Listening Program® е метод, основан на доказателства.

През 2011 г. става носител на наградата на Американска организация Autism One за най-добра програма за звукостимулация при индивиди с нарушения от Аутистичния спектър.

Методът има 70-годишна еволюция, базира се върху опита и програми като „Томатис“ и „Берард“. Използва последните технически нововъведения при записване и извличане на звук.

TLP през 2011 г. е одобрен от Американската асоциация на eрготерапевтите AOTA и се практикува в повече от 20 държави на петте континента в различни терапевтични центрове, клиники и болници, включително и най-голямата детска болница на САЩ – Children Hospital, New Jersey Newark.
Обучението ви дава възможност да включите или да ползвате програмата и ресурсите за вас или в практиката си.
Повече за The Listening Program® https://advancedbrain.com/about-tlp/

In Time

Обучителен Сертификационен Курс
Влезте в ритъм, бъдете в крак с времето!
Сертификат – Advanced Brain Technologies, САЩ

Място на провеждане – Център Логос А-Я, гр. София

Помогнете на децата или възрастните, с които провеждате терапия или обучение, да подобрят мозъчната си производителност с Ин Тайм. Методът е иновативен, съдържа уникална ритъм програма, базирана на индивидуализирано слушане и ежедневни двигателни дейности. Те включват цялото тяло, глас и използването на специално настроен барабан.
Един от най-важните елементи на звука – времето, ще помогне при деца и възрастни да поддържат стабилен ритъм и да се настроят в такт с ежедневните дейности.
Методът е подходящ за развитие на екзекутивни и когнитивни функции. Успешно регулира реакциите при стрес и подобрява съня. Повлиява социално- емоционалната сфера и общуването, слуховата преработка и моторната координация.
Ин Тайм включва целенасочени активни дейности подобряващи ритъма, координацията, баланса, фонологичното осъзнаване и работата с партньор и група.
Ин Тайм може да се интегрира лесно в ежедневния режим и работата на училища, детски терапевтични и обучителни центрове.
Препоръчва се при разстройства на детското развитие като аутистичен спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, езикови, моторни и обучителни затруднения.
При деца и ученици подобрява училищното представяне, успеваемост и потенциал за развитие.
Прилага се над двегодишна възраст.
Подробности за желаещите да се включат в обучение:
При подадена заявка за курс ще ви бъде предоставен въвеждащ пакет обучителни материали за предварителна подготовка, чрез които да опознаете естеството на метода.
Всички курсисти ще бъдат инструктирани как да завършат своето самостоятелно обучение предшестващо посещаването на курса. Тази информация е от съществено значение, за да сте готови да извлечете максимума от обучението на живо.
Предварителната ви подготовка завършва с кратък въпросник върху материала.
Повече за inTime – https://advancedbrain.com/intime/
За подробности и въпроси относно обучението може да се свържете с:
Олга Георгиева

e-mail: olga.georgieva@gmail.com или info.logosaya@gmail.com

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения)

Ако работите или живеете с деца или възрастни със затруднения в ученето, това е жизнено важен инструмент за скрининг.
Цена за ръководството и устройството – 700 лв.

Място на провеждане – Център Логос А-Я, гр. София

Сертификат – Advanced Brain Technologies, САЩ
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията, свързани с вниманието. TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Много слухови тестове използват реч да се оцени слуховата преработка. TAVS оценява много по-фундаментални слухови и зрителни процеси, които са в основата на слушането, слуховото и зрително внимание и други умения. Освен това, алгоритмите, вградени в машината TAVS автоматично ще коригират стимула въз основа на всеки предишен отговор за постигане на „най-добрата стойност“ или прагово ниво. Аудиторните тествания на фиксирано CD не може да предложат това ниво на гъвкавост.
TAVS e преносим и лесен за използване апарат. Всяка отделна област на скрининг може да бъде завършена само за 3 минути. Той е мощен инструмент, който може да покаже нуждата от различни програми за звукови стимулации, като The Listening Program®, inTime или други.
Чрез TAVS освен оценка може да се прави персонализиран тренинг и да се следи прогресът в различни области на слуховата и визуалната преработка.
TAVS оценява следните области:
 • Времеви ред на обработка (слухов и зрителен)
 • Праг на сливане (слухов и зрителен)
 • Слухово моторни умения (ритъм)
 • Последователности
 • Минимален праг на дискриминация
 • Усет за тонови височини
 • Разпознаване на тонови дължини
 • Звукова локализация
 • Модел на възприемане на минимални промени
 • Отчитане на интервала между шумовете и звуците
 • Времетраене на звука
 • Кръстосани модалности (Звукова и визуална)