Как да разбера дали детето ми е хиперактивно?

Знаете ли, че Хиперактивността е неврологично базирано състояние, а не резултат от родителска грешка? Преодолимо е, чрез навременна и специализирана подкрепа! Много пъти може да се реши и не медикаментозно. Често пъти, за съжаление симптомите не се разпознават, а се залепва етикет, че детето е по-активно като някой от родата или зле възпитано

Понякога децата просто са претоварени, липсва им време за игра или достатъчна физическа асктивност, може да са изморени и изглеждат невнимателни, неконтролируеми и раздразнителни. Как да разпознаем фината и трудно различима граница – отговорът дава Олга Георгиева – основател на Логос АБВ.

В забързания ни свят все по-често използваме определението Хиперактивен. Дори може и ние да го употребяваме.

Едно по-активно дете в действителност ли е хиперактивно?

В последните години все повече деца страдат от това състояние. Кога едно дете е хиперактивно, това диагноза ли е или симптом? На тези въпроси можем да отговорим единствено след стандартни процедури за оценка при едно дете. Също, когато характеристиките или поведението включващо хиперкинетичност, импулсивност, невнимание или комбинации, се проявява в по-продължителен период както в дома, така и в училище, или и на двете места. Състоянието се определя спрямо заключенията на няколко вида специалисти невролог, детски психиатър и клиничен психолог. Важно е състоянието да се разграничи от други възможни, предизвикващи невнимание или повишение на активността.

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието е сред най-често срещаните нарушения на психичното развитие сред децата в ранна предучилищна възраст. Говорим за реално съществуващо емоционално-поведенческо нарушение, при което могат да се откроят три основни подтипа.

  • Първи тип – с преобладаващ дефицит на внимание – децата лесно нарушават своята концентрация и при най-малки дразнители, шумове и звуци. Те не успяват да се концентрират в поставената им задача, да отделят необходимото внимание за детайлите и често правят грешки от невнимание. Не успяват да следват инструкциите внимателно и пълно, и нерядко губят или забравят играчки, книги, моливи и инструменти, необходими за довършването на поставената задача.
  • Втори тип – с преобладаваща хиперактивност или импулсивност – това са деца с неизчерпаема енергия. Те са неуморни, непрекъснато скачат, бягат, катерят се. Не остават на мястото си, когато е необходимо да се спазва дисциплина, избързват с даването на отговор на зададен въпрос, трудно им е да чакат на опашка или да спазват ред.
  • Има и трети комбиниран тип – най-често изразената симптоматика, при която се срещат и двата типа описани прояви.

Много често при децата под 6-годишна възраст някои от симптомите остават неразпознати от родителите или възпитателите и се приписват на лошо възпитание или свръхчувствителност. Ако подозирате, че вашето дете страда от това нарушение, трябва да знаете, че това медицинско състояние има реални невробиологични причини и не е резултат от родителска грешка. То засяга милиони деца по света и е лечимо при адекватни терапевтични практики на различни специалисти в областта на детско-юношеското психично здраве.

В Център Логос бихме могли да сме ви полезни в процеса на оценка, чрез терапия включваща най-съвременните и доказани немедикаментозни подходи, също чрез комплексна подкрепа от психолог, логопед, ерготерапевт, аудио-психофонологичен тренинг, Interactive Metronome®, Биофийдбек.

Как да разбера дали имам проблеми с гнева?

Как да разбера дали ще се справя само, ако мисля положително?

Как да разбера дали детето ми има Дислексия – в 1-ви клас е, но трудно усвоява четенето!
Как да разбера дали имаме проблем с проговарянето – на две години и половина детето ми все още не говори?
Как да се ориентирам детето ми изостава ли спрямо езиковите нормите за развитие?