intime ОБУЧИТЕЛЕН КУРС In Time
Влезте в ритъм, бъдете в крак с времето!
Дата: 17 май, 2015г.
Такса за обучение – 370 лв.
Офис на Логос Академика, гр.София
Сертификат – Advanced Brain Technologies, САЩ

Помогнете на децата или възрастните с които провеждате терапия или обучение да подобрят мозъчната си производителност с Ин Тайм. Методът е иновативен, съдържа уникална ритъм програма, базирана на индивидуализирано слушане и ежедневни двигателни дейности. Те включват цялото тяло, глас и използването на специално настроен барабан.
Един от най-важните елементи на звука – времето, ще помогне при деца и възрастни да подържат стабилен ритъм и да се настроят в такт с ежедневните дейности.
Методът е подходящ за развитие на екзекутивни и когнитивни функции. Успешно регулира реакциите при стрес и подобрява съня. Повлиява социално – емоционалната сфера и общуването, слуховата преработка и моторната координация.
Ин Тайм включва целенасочени активни дейности подобряващи ритъма, координацията, баланса, фонологичното осъзнаване и работата с партньор и група.
Ин Тайм може да се интегрира лесно в ежедневния режим и работата на училища, детски терапевтични и обучителни центрове.
Препоръчва се при разстройства на детското развитие като аутистичен спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, езикови, моторни и обучителни затруднения.
При деца и ученици подобрява училищното представяне, успеваемост и потенциал за развитие.
Прилага се над две годишна възраст.

Подробности за желаещите да се включат в обучение:

При подадена заявка за курс ще ви бъде предоставен въвеждащ пакет обучителни материали с които да опознаете естеството на метода.
Всички курсисти ще бъдат инструктирани как да завършат своето самостоятелно обучение предшестващо посещаването на курса. Тази информация е от съществено значение, за да сте готови да извлечете максимума от обучението на живо.
Предварителната ви подготовка завършва с кратък въпросник върху материала.

За подробности и въпроси относно тренинга може да се свържете с:
Олга Георгиева, e-mail: olga.georgieva@gmail.com или logosabv.bg@gmail.com

 

Следващи дати за обучителен курс inTime са: 17 май, 11 октомври 2015г.

 

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения)

tavas

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.

Много слухови тестове използват реч да се оцени слуховата преработка. TAVS оценява много по-фундаментални слухови и зрителни процеси, които са в основата на слушането, слуховото и зрително внимание и други умения. Освен това, алгоритмите, вградени в машината TAVS автоматично ще коригират стимула въз основа на всеки предишен отговор за постигане на „най-добрата стойност“ или прагово ниво. Аудиторните тествания на фиксирано CD не може да предложат това ниво на гъвкавост.

TAVS e преносим и лесен за използване апарат. Всяка отделна област на скрининг може да бъде завършена само за 3 минути. Той е мощен инструмент, който може да покаже нуждата от различни програми за звукови стимулации, като The Listening Program®, inTime или други.

Чрез TAVS освен оценка може да се прави персонализиран тренинг и да се следи прогреса в различни областта на слуховата и визуалната преработка.
all_tavas

TAVS оценява следните области:

Времеви ред на обработка (слухов и зрителен)
Праг на сливане (слухов и зрителен)
Слухово моторни умения (ритъм)
Последователности
Минимален праг на дискриминация
Усет за тонови височини
Разпознаване на тонови дължини
Звукова локализация
Модел на възприемане на минимални промени
Отчитане на интервала между шумовете и звуците
Времетраене на звука
Кръстосани модалности (Звукова и визуална)

Ако работите или живеете с деца или възрастни със затруднения в ученето това е жизнено важен инструмент за скрининг.

Дати за обучение през 2015г.

21 февруари, 7 ноември

 

Цена на курса – 270 лв.

Цена за ръководството и устройството – 700 лв

 

Сертифицирани курсове за 2015 г

the listening program4
Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на

звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и подобряване на цялостното функциониране за хората с които работите.

TLP предлага: РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

The Listening Program е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизирана и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добри функции в области като слушане, баланс, обучение, комуникация, фокус, регулиране на стреса и др.

TLP се използва при деца и възрастни за да се подобри живота им в следните сфери:

Сензорни процеси
Общуване
Слухова преработка
Социална и емоционална сфери
Моторна координация и баланс
Екзекутивни функции
Език и реч
Креативност

Сертификационен курс
Това е актуализиран цялостен курс за специалисти в прилагането на методите от семейството на TLP. Включва лекционна част, демонстрации, множество видео материали, дискусии, процедури за оценка и мониторинг на резултатите.
Вие ще придобиете необходимите знания и практически опит, за да започне да работите в областа на слуховата преработка и подобряване на изпълненителните умения на мозъка. След успешното завършване на този курс, обучаемите са упълномощени да предлагат TLP програмите на широк кръг от хора като консултанти и осигурители на метода.

Резултати от обучението

Разбиране на основите, които допринасят за TLP методологията.
Обучение във физиологията, функционалните механизми на ушите, мозъка и нервната система. Разглеждане и разбиране на взаимната връзка между тях.
Задълбочен преглед и обсъждане на TLP.
Практически опит в прилагането на програмите TLP.
Решаване на казуси и практика за персонализация на TLP протоколи.
Преглед на различните и приложения на TLP.
Обучение в системата за мониторинг и инструменти за оценка.
Приложение на TLP в дома, в училище и клинични условия.

Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.

Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“

Кой може да кандидатства за обучение?
Специалисти, които притежават бакалавърска степен или по-висока в областа на здравето, психичното здраве, терапията на хора със специални нужди, специалното образование или музиката. Изключения от този критерий се разглеждат индивидуално.

TLP практикуващите са разнообразна група от професионалисти, която включва:

Ерготерапевти
Логопеди
Аудиолози
Психолози
Лекари
Неврофидбек практикуващи
Специални педагози
Музикални терапевти и др.

Дати за сертифицирани курсове за 2015г.:

23-24 Януари – Обучителен курс The Listening Program

21 Февруари – TAVS (Тест за оценка на умения за слухова и визуална преработка)
15-16 Май – Обучителен курс The Listening Program
17 Maй – Обучителен курс inTime

9-10 Октомври – Обучителен курс The Listening Program
11 Обучителен курс inTime
7 Ноември – TAVS (Тест за оценка на умения за слухова и визуална преработка)

Място на провеждане – София
Такса за обучителен курс TLP: 480 лв. (530 лв. за първи сертифициран курс)

Водещ обучението:
Олга Георгиева, логопед, серт. The Listening Program® терапевт от 2008г.
Официален представител на Advanced Brain Technology USA за България,
Член на обучителния екип на Advanced Brain Technology

За контакт или въпроси моб. 0896 811 262, е-майл: olga.georgieva@gmail.com

 

 

 

2The Listening Program е метод основан на доказателства, носител на наградата на Американска организация Autism One през 2011г. за най-добра програма за звукостимулация при индивиди с нарушения от Аутистичния спектър.

Методът има 70 годишна еволюция, базира се върху опита и програми като «Томатис» и «Берард».

Използва последните технически нововъведения при записване и извличане на звук.

TLP е одобрен от Американската асоциацията на окюпейшънъл терапевти и се практикува в повече от 20 държави на петте континента в различни терапевтични центрове, клиники и болници вкл. най – голямата детска болница на САЩ Children Hospital

Обучението ви дава възможност да практикувате или да ползвате програмата и ресурсите за вас или в практиката си.