Терапевтите Олга Георгиева, Валентина Кисьова от център „Логос АБВ”и и консултанта на центъра  – Жулиета Темникова психолог са официално сертифицирани в метода от International/Educational Kinesiology Foundation, Ventura, CA. / 2008 г.

 

  • В центъра се провеждат индивидуални диагностични сесии в полето на Brain Gym и връзката със сензорната интеграция.
  • Терапевтите провеждат индивидуални и групови терапевтични часове при деца с обучителни затруднения, нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, заекване, езикови и комуникативни затруднения.
  • Изработват се индивидуални програми и проследяване на деца и възрастни.
  • Методът се комбинира успешно със Слухова стимулация за хора от всички възрасти и при уточняване на индивидуални цели.