В Логос АБВ – център за терапия и личностно развитие се стараем да предлагаме на нашите клиенти най-съвременни и ефективни консултативни и когнитивно поведенчески терапии. Чрез тях ние се грижим и подпомагаме възстановяването на здравния баланс и нормалното физическо и психическо състояние, подобряването на социалните умения, комуникацията и общуването. 

Горди сме, че много бълграски специалисти са преминали обучителните курсове организирани от нас и наши партньори в областта на примитивните рефлекси, сензорна и слухова преработка, аутизъм, TLP, Brain Gym и др. 

Пясъчна терапия

Провежда се от Соня Начева, клиничен психолог

Пясъкът е чудесен материал, който се харесва от всички. Подтискането на емоциите и чувствата, тревожността, агресивността, страховете свободно могат да бъдат изразявани в него чрез моделиране и създаване на нови форми и сюжети. Тя се явява добро средство за изразяване на проблеми за които е трудно да се говори, за изразяване на потискани чувства или за справяне с конкретни ситуации, създава възможност за изграждане на връзка с терапевта.

Юнгианска психотерапия и анализа

Провежда се от Соня Начева, клиничен психолог

Терапевтичният процес при юнгианската психотерапия и анализа е уникален. В синтеза и разбирането на диалектичния диалог на създалото се общо поле се разгръща лечението. Терапевтичното взаимодействие води до активиране на лекуващия доктор вътре в пациента. Така двамата – клиент и терапевт, предприемат съвместно пътуване, в което се изследват непознати територии и се достига до изцеляващия процес разгръщащ се вклиента.

In Time

Провежда се от Олга Георгиева, сертифициран преподавател и международен представител на ABT за България

Пясъкът е чудесен материал, който се харесва от всички. Подтискането на емоциите и чувствата, тревожността, агресивността, страховете свободно могат да бъдат изразявани в него чрез моделиране и създаване на нови форми и сюжети. Тя се явява добро средство за изразяване на проблеми за които е трудно да се говори, за изразяване на потискани чувства или за справяне с конкретни ситуации, създава възможност за изграждане на връзка с терапевта.

The Listening Program

Провежда се от Олга Георгиева, сертифициран преподавател и международен представител на ABT за България

The Listening Program® (TLP) е музикален метод, базиран на звуковото възприятие, който въздейства на мозъчната дейност като стимулация, с цел подобряване на успеваемостта в дейностите в училище, на работа и в ежедневието. Систематичното обучение се осигурява чрез слушане на психоакустична променена класическа музика, която тренира мозъка да обработва звука по-ефективно. Системата е напълно преносима и лесна за ползване.

TAVS

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.

INTERACTIVE METRONOME®

Interactive Metronome® (IM) е компютърно базирана двигателна програма за оценка, рехабилитация и обучение. Разработена е с цел директно подобряване на способностите за обработка и организацията за дейности, развива способността за концентрация, внимание и двигателното планиране.

DIR/FLOORTIME®

DIR/Floortime® Насърчаване на развитието чрез eмоционално свързване и игра.

 

DIR/Floortime® в Логос АБВ е цялостна рамка в професионалните виждания на екипа ни.

Ерготерапия

Ерготерапия означава използването на физическа активност и упражнения съпътстващо лечението на редица заболявания. Тя е насочена към различни области на дефицит, включително фини двигателни умения, груби двигателни умения, социално емоционални умения и сензорна интеграция.

Малкомозъчна стимулация

Малкомозъчна стимулация е известна под имената Learning Breakthrough Program™ или Balametrics

Мозъчната стимулация е набор от лечебно-профилактични и рехабилитационни методи, насочени към стимулиране на работата на мозъка и малкия мозък.