„Познанието е само възприемане на връзката,

приемането или неприемането на идеите“

Джон Лок