Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на
звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.