Алан Хийт, Великобритания,

“Learning Solutions”                                                alan

______________________________________________

Алан      е      дългогодишен      международен     консултант.

Квалификациите   му   в   сферата   на   образованието   и

невронауката са уникални за Европа.

Той  е  водещ  обучител  и  консултант  за  Великобритания  и  Ирландия  в

областта  на  слуховата  преработка  и  терапия  с  музикално  базираните

методи от семейството на The Listening Program®. Също така е акредитиран

обучител      по      образователна     кинезиология,      Brain      Gym®      както      и

квалифициран преподавател и практик по невролингвистика – науката за

това как нашия мозък работи и учи.

Създател       е       на       “Learning       Solutions”      /”Образователни      решения”,

Великобритания.

Алан   е   един   от   признатите   лектори   на   организацията   NASEN,   UK,

/водещата организация за подкрепа на деца и хора със специални нужди

във Великобритания/. Ежегоден обучител е за страната си, други държави в

Европа, Близкия изток и Америка.

Притежава   специализации   по   рефлексология,   сензорна   и   двустранна

интеграция,  звуковови  терапи.  Основните  му  интереси  са  свързани  със

сензорна интеграция и движенията в невроразвитиен аспект. Автор е на

книгата “ Да се справим с Дислексията по естествен начин” 1997 година.

 

 18 ОКТОМВРИ

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви

предлагат възможност да се включите в еднодневен курс

2

 

Brain Gym®  Движението врата към ученето

 

 

Обучител: Алан Хийт, 18 октомври 2013г.,

София

 

Обучението ще ви представи същността на Brain Gym®. Методът се състои от серии

забавни  и  ефективни  движения,  които  подобряват  слушането,  писането,  ученето  и

развитието.

 

От курса ще разберете

Как да се интегрира Brain Gym® в ежедневието или класната стая.

Защо движението развива мозъчните функции и подобрява сензорната преработката.

Ще се запознаете с основните 26 упражнения и сферите на които помагат. Ще имате

възможността да практикувате движенията и усетите ползите им.

 

Кога и как да използвате движения за да подобрите:

Общото развитие

Писането и мисловните умения

Слушането и паметта

Координацията око –ръка

Общите и фините моторни умения

Aкадемичните и спортни умения

Ще може да помогнете на вас или учениците да свалят нивата на стрес и тревожност.

 

Brain Gym® може да осигури ползи в академичните постижения и да бъде прилаган в

различни възрасти. Много учители във Великобритания ежедневно използват Brain

Gym®  като работещо средство за намаляване на стреса и поддържане нивата на

енергия и ефективност.

 

На кого помага?

Първоначално Brain Gym® е създаден да помага на деца с обучителни затруднения

като дислексия, диспраксия и ХАДВ. Днес се използва за подобряване качеството на

живот на хората от различни сфери и области на живота. Движенията могат безопасно

да се използват от хора на почти всяка възраст и със различна степен на подвижност.

 

Поради  практическата  насоченост  на  метода  и  работата  с  двигателните  серии  е

желателно участниците да са облечени с подходящи дрехи, които да не ги притесняват

при изпробването на Brain Gym ®.

 

Курсът е с превод на български език.

 

Местата са ограничени. Заявки за участие може да изпратите до 1 октомври

на е-майл: logosabv.bg@gmail.com,

или да се свържете чрез тел: 0896 811 262, 0879 321 171

 

 

Такса за курса 230 лв.

 

 

19 Октомври

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви канят 

да се включите в обучителен семинар

1

Практически решения за основните затруднения при деца с Дислексия, 

Диспраксия, Сензорна дезинтеграция, Хиперактивност и дефицит на 

внимание

 

Лектор: Алан Хийт,

19 октомври 2013г., 17часа, София

 

Семинарът   ще   помогне   да   се   разбере   връзката   между   вестибуларната

функция, сензорната преработка, обучението и академичните постижения.

Също защо постуралния контрол е важен и как да помогнем на деца със специфични

обучителни затруднения като Дислексия, Диспраксия, ХАДВ.

 

Въпреки, че мислим за зрителната система от ограничената  гледна точка на

„виждането“, тя е интегрирана с по-високи нива мозъчни функции подобно на други

мозъчни системи, които  се  ориентират  спрямо  останалата  част  на  света  чрез

вестибуларния  ни  апарат. Разбирането   на   финия   баланс,   позата   и   правилното

проследяване   с   очи   имат въздействие върху визуалното възприятие и са от

решаващо значение за разбирането на това как двете ни очи работят заедно, за да е

възможен процеса на четене.

 

Семинарът ще разгледа и обясни основата на програмата, за The Learning Breakthrough

Program®   (LBP).   Програмата   е   последователен,   прогресивен   набор   от   двигателни

дейности,  извършвани  чрез  специализирано  оборудване.  Разработена  е  от  Д-р  Франк

Белгау         и  се  използва  повече  от  30  години.  Това  е  лесна  за  използване  програма

развиваща моторното възприятие   и служи за подобряване на баланса, координацията,

визуалните  и  двигателните  умения.  Тренинрането  на  тези  основни  области  може  да

доведат до по-добро четене, писане, концентрация, внимание, координация ръка – око и

други двигателни умения.

 

Разберете:

  • Как балансът засяга концентрацията и вниманието и защо

вестибуларния  апарат  е  от  жизненоважно  значение  за  пространственото  съзнание,

слушането, визуалните умения.

  • Защо LBP подобрява тайминга и помага на двете страни на мозъка да работят

интегрирано.

 

Семинарът е подходящ за специалисти, учители и родители.

Местата са ограничени. Заявки за участие може да изпратите до 10 октомври на

е-майл: logosabv.bg@gmail.com, или да се свържете чрез

тел: 0896 811 262, 0879321 171

Място на провеждане:   София, бул.”Владимир Вазов”, № 39, ет. 2,

залата на център за детско развитие Логос Академика

 

Такса: 40лв.

 

 

20 Октомври

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви предлагат:

 

Възможност да се научите да оценявате многостранно слухово 

преработващите умения

 

СКРИНИНГ НА УМЕНИЯТА ЗА СЛУХОВА ПРЕРАБОТКА

 

Обучител: Алан Хийт, 20 октомври 2013г., София

 

Обучение   да   правите   скрининг   на   слуховата   и   зрителна   

обработка   с   BrainFit multi.

Измерване на промените от терапевтични интервенции.

Придобиване   на   по-задълбочено   разбиране   за   значението   на   

ниското   ниво   наслухови умения

Базисен инструмент за първоначална оценка и средство за обучение.

 

BrainFit  Multi  е  единствен  по  рода  си  инструмент  за  скрининг  на  фините

области  на  слуховата  и зрителна  преработка.

Тези  области  са  от  жизненоважно  значение  за  слушане,  четене,  внимание

и паметови умения.

Скринингът с BFM може да ви даде увереността и да гарантира, че   ползвате

правилните  интервенции.

Ще  помогне  да  разберете  защо  децата  изпитват  трудности  в  класната

стая  или  вкъщи.  Това  е  полезен  инструмент  с  който  да  се осигури

първоначална  и  реоценка  при деца и възрастни за различни видове слухови

интервенции или терапии.

 

Апаратът  е  разработен  от  Audiva  Германия.  Learning  Solutions  UK  ви  го

предлага  с  английската

версия на инструкциите. Самият скрининг не е обвързан със знание на езика.

 

Използването  на  BFM  при  деца  и  възрастни  с  различни  сензорни  или

обучителни  затруднения  е важна част от целия оценъчен процес.

 

Курсът  е  еднодневен  и  е разработен  за да  ви  помогне да  се разберат всички

оценявани  области и също да се научите как да използвате и тълкувате резултатите .

 

BrainFit Multi засича:

Времевия ред на обработка (слухов и зрителен)

Прага на смесване (слухов и зрителен)

Слухови и Зрителни   Моторни умения

Последователности

Минимален праг на дискриминация

Звукова локализация

Модел на възприемане на минималните промени

Отчитане на интервала между шумовете и звуците

 

Индивидуалната   оценка   може   да   се   извърши   само   за   няколко   минути,

за   да   получите измерваните резултати .

 

В края на този курс вие ще си тръгнете с :

 

Умения, процедура и ръководство за провеждане на слухов и зрителен скрининг.

По  –  задълбочено  разбиране  на  слуховата  и  зрителна  преработка  и

връзката  с  умения като четене , внимание, слушане и памет.

 

Местата     са      ограничени.      Може      да      изпратите      заявка      за      участие

на      е-майл: logosabv.bg@gmail.com, или да се свържете

чрез тел: 0896 811 262, 0879321 171

 

Такса за курса 265 лв. Цена на апарата 199 ?

 

 

21 Октомври

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви

предлагат възможност да се включите в еднодневен курс:

 

Префонетични  умения

 

Обучител: Алан Хийт, 21 октомври 2013г., София

 

„Фонологичното съзнание е най-мощният предиктор за успеха 

на децата в  умението да се научат да четат.“

Keith Stanovich, когн. учен и психолог (1994)

 

Префонетичните  умения  са  от  първостепенно  значение  за  всички  деца.  Те  са

важни,  за  да  развият  уменията  да  чуват  и        различават  коректно  звуците  на

собствения  си  език  и  следващите  езици,  които  ще  изучават.  Много  от  децата,

които   изпитват   предизвикателства   при   слушане   и   учене   имат   затруднения

свързани с различаване на фонемите.

 

Този курс ще ви обясни уменията, необходими, за да се развие фонологичната

осведоменост и ще се обсъдят възможностите за развитието им. Курсът включва

базисни знания за включването на слухово стимулиращата програма The Listening

Program®,   която   може   да   бъде   приложена   в   училища   и   центрове,   за   да

подпомогне развитието на тези основни умения.

 

  • Разберете  защо  някои  деца  имат  затруднения  при  разграничаването  на

фонеми

  • Научете  практически  стратегии  за  развитие  на  уменията  на  основата  на

фонетиката.

 

Този курс ще ви предостави по-дълбоко разбиране за развитието на тези базисни

умения и превенцията на дислексията. Ще ви даде много практически стратегии

за подобряване на основните фонетични умения.

 

Курсът е подходящ за логопеди, психолози и учители, които работят в сферата на

обучителните затруднения и Дислексията.

 

Местата     са     ограничени.      Може     да     изпратите     заявка     за     участие     на

е-майл: logosabv.bg@gmail.com, или да се свържете

чрез тел: 0896 811 262, 0879 321 171

 

 

Цена 2 30 лв.

 

 

22-25 Октомври

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви предлагат

възможност да се включите в четиридневен сертифициран курс

2

 

Brain Gym®

 

Обучител: Алан Хийт,

22 – 25 октомври 2013г., София

 

 

 

Основни идеи и представяне метода на мозъчната гимнастика. Разглеждане на

връзката му със специфичните затруднения на способноста за учене и други проблеми

на развитието.

 

Какво е Brain Gym®?

Brain  Gym®  включва  серии  специализирани  движения,

които  ефективно  интегрират лявото  и  дясното  мозъчни  полукълба.

Движенията  са  създадени  за  да  активират

различни         когнитивни         и      комуникативни          функции,

Спомагат    за   разбирането    и организацията.

Имат широко приложение и могат да се използват за подобряването на

почти всяко умение, независимо дали психично или физическо, както и да се постигне

емоционален баланс.

Образователната   кинезиология   и   Brain   Gym®   са   резултат   на   многогодишните

проучвания на американеца д-р Пол Денисън в областта на ученето и функциите на

мозъка. Практикува се в повече от 30 държави и е известен като безопасен, ефективен

и  иновативен  образователен  инструмент  за  самоусъвършенстване.  Движенията  са

лесни за научаване и изпълнение и веднъж автоматизирани, се превръщат в ресурс за

цял  живот.  От  1992г.  Brain  Gym®  ежегодно е номиниран като една от десете

резултатни обучителни техники в САЩ.

 

На кого помага?

Първоначално Brain Gym® е създаден да помага на деца с обучителни затруднения

като дислексия, диспраксия и ХАДВ. Днес се използва за подобряване качеството на

живот на хората от различни сфери и области на живота. Движенията могат безопасно

да се използват от хора на почти всяка възраст и с различна степен на подвижност.

 

На какво помага?

Подобрението  в интеграцията  и   неврологичната    преработка    в  резултат  от

използването на Brain Gym®, влияят положително на:

·  уменията за учене като – четене, писане, звуко – буквен анализ и математика

·  концентрацията, фокусирането и паметта

·  физическата координация и движенията

·  комуникацията, езиковите и говорни умения, поведението

·  постигането на лични или професионални цели

·  изпитните резултати

·  себеразвитието и уменията за управление на стреса

 

Участниците в курса ще разберат какво е Brain Gym®. Ще бъдат запознати с историята

на метода, развитието и прилагането му. Ще се запознаят с основните 26 упражнения

и   сферите   на   които   помагат.   Самите   те   ще   имат   възможноста   да   практикуват

движенията   и   усетят   ползата   им.   След   курса   щe    разполагат   с   практически

инструменти и умения да подкрепят децата с обучителни затруднения и да подобрят

способноста им за учене.

 

Поради  практическата  насоченост  на  метода  и  работата  с  двигателните  серии  е

желателно участниците да са облечени с подходящи дрехи, които да не ги притесняват

при изпробването на Brain Gym®.

 

Курсът е с превод на български език. Включва ръководство на български език.

 

Сертификатът се издава от Brain Gym® International.

 

Местата са ограничени. Може да изпратите заявка за участие на

е-майл: logosabv.bg@gmail.com,

или да се свържете чрез тел: 0896 811 262, 0879 321 171

 

 

Такса за курса 700 лв.

 

 

26-27 Октомври

 

3

4

 

Подобряването на слушането, подобрява живота !

 

Чрез  сертифицирането  си  в  метода  може  да  станете  консултант  

в  сферата  назвуковите стимулации с Програмите 

за слушане The Listening Program ®.

 

 

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите,

които в момента предлагате, както и подобряване на цялостното

функциониране за хората с които работите.

TLP предлага:  РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

 

The  Listening  Program  е  лесен,  приятен  и  ефективен  метод,  който  цели  да  се  подобри

работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка

да  функционира  в  максималния  си  потенциал  е  подобен  на  начина,

по  който  тялото  се обучава,  тонизирана  и  поддържа.

Вместо  мускулите,  се  упражняват  нервните  пътища,

които позволяват на мозъка да има по-добра функция в области като слушане,

обучение, комуникация, фокус, и регулиране на стреса.

TLP се използва при деца и възрастни за да се подобри живота им в следните сфери:

 

Сензорни процеси,                                                                 Общуване,

Слухова преработка,                                                           Социална и емоционална сфери,

Моторна координация и баланс,                               Екзекутивни функции

Език и реч                                                                                      Креативност

 

 

Сертификационен курс

Това  е  цялостен  курс  за  специалисти  в  прилагането  на  TLP.  Включва  лекционна  част,

демонстрации, множество видео материали, дискусии и придобиване на практическиопит.

Вие ще придобиете знания, които са необходими за да започне да работите в областа на

слуховата  преработка  и  подобряване  на  изпълненителните  умения  на  мозъка.  След

успешното  завършване  на  този  курс,  обучаемите  са  упълномощени  да  предлагат  TLP

програмите на широк кръг от хора като консултанти и осигурители.

Сертификата се издава от Advanced Brain Technology, САЩ

 

Резултати от обученето

Разбиране на основите, които допринасят за TLP методологията.

Обучение  във  физиологията,  функционалните  механизми  на  ушите,

мозъка  и  нервната система.

Разглеждане и разбиране на взаимната връзка между тях.

Задълбочен преглед и обсъждане на TLP.

Практически опит в прилагането на програмите TLP.

Решаване на казуси и практика за персонализация на TLP протоколи.

Преглед на различните и приложения на TLP.

Обучение в системата за мониторинг и инструменти за оценка.

Приложение на TLP в дома, в училище и клинични условия.

 

Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.

Завършилите курса могат да използват наименованието

„TLP сертифициран консултант и осигурител“ или „сертифициран

доставчик на The Listening Program ®“

 

Кой може да кандидатства за обучение?

Специалисти,   които   притежават   бакалавърска   степен   или   по-висока   в                                                                                                                                                                                                       областа   на

здравето,  психичното  здраве,  терапията  на  хора  със  специални  нужди,  специалното

образование или музиката. Изключения от този критерий се разглеждат индивидуално.

 

TLP практикуващите са разнообразна група от професионалисти, 

която включва:

Ерготерапевти                                          Логопеди

Аудиолози                                                     Психолози

Лекари                                                              Неврофидбек практикуващи

Специални педагози                           Музикални терапевти и др.

 

 

Възможни близки дати за участие в сертифициран курс са:

26   27 октомври 2013 г. – гр София

Може да изпратите вашата заявка до 1 октомври 2013г.                     Такса: 620 лв.

 

Водещ обучението:

Алан Хийт, Великобритания

Водещ обучител и международен представител на Advanced Brain Technology

 

За контакт или да зададете вашите въпроси може да се свържем на

моб. 0896 811 262,

емайл: logosabv.bg@gmail.com

 

The   Listening   Program   е   носител   на   наградата   на        Американска

организация         Autism       One      /      2011г.        за      най-добра   програма    за

звукостимулация при индивиди с наруения от Аутистичния спектър.

Методът   има   70   годишна   еволюция,              базира   се   върху   опита   и

грешките на програми като „Томатис” и „Берард .

Използва  последните  технически  нововъведения  при  записване  и

извличане на звук.

Обучението  ви  дава  възможност  да  практикувате  или  да  ползвате

програмата и ресурсите за вас или в практиката си.