Курс Април 2014

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви предлагатвъзможност да се включите в четиридневен сертифициран курс Brain Gym®

Обучител: Алан Хийт,
0609 април 2014г., София

Основни идеи и представяне метода на мозъчната гимнастика. Разглеждане на връзката му със специфичните затруднения на способноста за учене и други проблеми на развитието.

Какво е Brain Gym®?

Brain Gym® включва серии специализирани движения, които ефективно интегрират лявото и дясното мозъчни полукълба. Движенията са създадени за да активират различни когнитивни и комуникативни функции, Спомагат за разбирането и организацията. Имат широко приложение и могат да се използват за подобряването на почти всяко умение, независимо дали психично или физическо, както и да се постигне емоционален баланс.

Образователната кинезиология и Brain Gym® са резултат на многогодишните проучвания на американеца д-р Пол Денисън в областта на ученето и функциите на мозъка. Практикува се в повече от 30 държави и е известен като безопасен, ефективен и иновативен образователен инструмент за самоусъвършенстване. Движенията са лесни за научаване и изпълнение и веднъж автоматизирани, се превръщат в ресурс за цял живот. От 1992г. Brain Gym® ежегодно е номиниран като една от десете резултатни обучителни техники в САЩ.

 

На кого помага?

Първоначално Brain Gym® е създаден да помага на деца с обучителни затруднения  като дислексия, диспраксия и ХАДВ. Днес се използва за подобряване качеството на живот на хората от различни сфери и области на живота. Движенията могат безопасно да се използват от хора на почти всяка възраст и с различна степен на подвижност.

 

На какво помага?

Подобрението в интеграцията и неврологичната преработка в резултат от използването на Brain Gym®, влияят положително на:

  • уменията за учене като – четене, писане, звуко – буквен анализ и математика
  • концентрацията, фокусирането и паметта
  • физическата координация и движенията
  • комуникацията, езиковите и говорни умения, поведението
  • постигането на лични или професионални цели
  • изпитните резултати
  • себеразвитието и уменията за управление на стреса

Участниците в курса ще разберат какво е Brain Gym®. Ще бъдат запознати с историята на метода, развитието и прилагането му. Ще се запознаят с основните 26 упражнения и сферите на които помагат. Самите те ще имат възможноста да практикуват движенията и усетят ползата им. След курса щe  разполагат с практически инструменти и умения да подкрепят децата с обучителни затруднения и да подобрят способноста им за учене.

Поради практическата насоченост на метода и работата с двигателните серии е желателно участниците да са облечени с подходящи дрехи, които да не ги притесняват при изпробването на Brain Gym®.

Курсът е с превод на български език. Включва ръководство на български език.

Сертификатът се издава от Brain Gym® International.

Местата са ограничени. Може да изпратите заявка за участие на

е-майл: logosabv.bg@gmail.com до 15 март 2014г.

или да се свържете чрез тел: 0896 811 262, 0879 321 171

 

Таксата за курса при записване до 01. март е 750 лв.

При записване в периода 01 март – 15 март е 800лв.

Приема се плащане на две вноски.

Не се приемат заявки за участие след 15 март по организационни причини и необходимост от време за получаване на оригиналните материали за курса, които пристигат от САЩ!

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с  Learning Solutions, UK Ви предлагат възможност да се включите в еднодневен обучителен курс

 

Фонологично осъзнаване, дислексия, четене и слухова преработка

 

Обучител: Алан Хийт,  11 април 2014 г., гр. София

 

Фонологичните умения са от първостепенно значение за всички деца. Те са важни, за да развият уменията да чуват и различават коректно звуците на собствения си език и следващите езици, които ще изучават. Много от децата, които изпитват предизвикателства при слушане и учене имат затруднения свързани с различаване на фонемите.

 

Този курс ще ви обясни уменията, необходими, за да се развие фонологичната осведоменост и ще се обсъдят възможностите за развитието им. Курсът включва базисни знания за включването на слухово стимулиращата програма The Listening Program®, която може да бъде приложена в училища и центрове, за да подпомогне развитието на тези основни умения.

 

• Разберете защо някои деца имат затруднения при разграничаването на фонеми

 

• Научете практически стратегии за развитие на уменията на основата на фонетиката.

Eднодневния курс ще ви предостави по-дълбоко разбиране за развитието на тези базисни умения и превенцията на дислексията. Ще ви даде много практически стратегии за подобряване на основните фонетични умения.

Курсът е подходящ за логопеди, психолози и учители, които работят в сферата на обучителните затруднения и дислексията.

Местата са ограничени. Може да изпратите заявка за участие на е-майл: logosabv.bg@gmail.com, или да се свържете чрез тел: 0896 811 262, 0879 321 171

 

Цена на курса: 270лв.

Молбата ни е да изпращате заявките си за участие до 15 март 2014г.

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви предлагат:

 Възможност да се научите да оценявате влиянието на примитивните рефлекси върху ученено и поведението

Примитивни Рефлекси и влиянието им върху ученето

 

Обучител: Алан Хийт,  12 април  2014 г., София

Ние сме родени с набор от примитивни рефлекси, които ни помагат да се развиваме и приспособяваме към заобикалящия ни свят. Те подготвят нервната система за следващия етап на развитие и са от съществено значение за оцеляването. Също са важни и за начина, по който мислим, чувстваме, учим и общуваме.

Не интегрираните примитивни рефлекси може да повлияят на развитието на академични и социални умения.

Ние също така ще обсъдим как да се оценят и да забелязвате не интегрираните рефлекси и специфичните движения, които могат да бъдат използвани, за да им помогне да се интегрират в системата, за да позволи да се случи естественото развитие.

Този еднодневен курс ще Ви въведе практически в знанието за основните примитивни рефлекси, които могат да повлияят  ученето и академичните постижения.

Ние също така ще обсъдим как да се оценяват и забелязват не интегрираните рефлекси.

Ще имате на разположение специфичните движения, които могат да бъдат използвани, за да им помогне да се интегрират в системата, за да позволи да се случи естествено развитие.

Курсът е еднодневен и е разработен за да ви помогне да  разберете оценяваната област и също да се научите да прилагате специфични движения в подкрепа.

 

Местата са ограничени. Може да изпратите заявка за участие на е-майл: logosabv.bg@gmail.com, или да се свържете чрез тел: 0896 811 262, 0879321 171

 

Такса за курса 270 лв.

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви предлагат:

 Възможност да се научите да оценявате многостранно слухово преработващите способности

СКРИНИНГ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА СЛУХОВА ПРЕРАБОТКА

Обучител: Алан Хийт,  15 април  2014 г., София

 

Обучение да правите скрининг на слуховата и зрителна обработка с BrainFit multi.

Измерване на промените от терапевтични интервенции.

Придобиване на по-задълбочено разбиране за значението на ниското ниво на слухови умения

Базисен инструмент за първоначална оценка и средство за обучение.

BrainFit Multi е единствен по рода си инструмент за скрининг на фините области на слуховата и зрителна преработка. Тези области са от жизненоважно значение за слушане, четене, внимание и паметови умения. Скринингът с BFM може да ви даде увереността и да гарантира, че  ползвате правилните интервенции. Ще помогне да разберете защо децата изпитват трудности в класната стая или вкъщи. Това е полезен инструмент с който да се осигури първоначална и реоценка при деца и възрастни за различни видове слухови интервенции или терапии.

Апаратът е разработен от Audiva Германия. Learning Solutions UK ви го предлага с английската версия на инструкциите. Самият скрининг не е обвързан със знание на езика.

Използването на BFM при деца и възрастни с различни сензорни или обучителни затруднения е важна част от целия оценъчен процес.

Курсът е еднодневен и е разработен за да ви помогне да се разберат всички оценявани области и също да се научите как да използвате и тълкувате резултатите .

BrainFit Multi засича:

Времевия ред на обработка (слухов и зрителен)

Прага на смесване (слухов и зрителен)

Слухови и Зрителни  Моторни умения

Последователности

Минимален праг на дискриминация

Звукова локализация

Модел на възприемане на минималните промени

Отчитане на интервала между шумовете и звуците

Индивидуалната оценка може да се извърши само за няколко минути, за да получите измерваните резултати .

В края на този курс вие ще си тръгнете с :

Умения, процедура и ръководство за провеждане на слухов и зрителен скрининг.

По – задълбочено разбиране на слуховата и зрителна преработка и връзката с умения като четене , внимание, слушане и памет.

Местата са ограничени. Може да изпратите заявка за участие на е-майл: logosabv.bg@gmail.com, или да се свържете чрез тел: 0896 811 262, 0879321 171

 

Такса за курса 270 лв.

Цена на апарата 470 лв.

 

Център Логос АБВ в сътрудничество с LearningSolutions, UK Ви предлагат възможност да се включите в еднодневен курс

Brain Gym® – Движението врата към ученето

 2

 

Обучител: Алан Хийт, 16 април 2014 г., София

 

Обучението ще ви представи същността на Brain Gym®. Методът се състои от серии забавни и ефективни движения, които подобряват слушането, писането, ученето и развитието.

От курса ще разберете:

Как да се интегрира Brain Gym® в ежедневието или класната стая.

Защо движението развива мозъчните функции и подобрява сензорната преработката. Ще се запознаете с основните 26 упражнения и сферите на които помагат. Ще имате възможността да практикувате движенията и усетите ползите им.

Кога и как да използвате движения за да подобрите: Общото развитие Писането и мисловните умения Слушането и паметта Координацията око –ръка или учениците да свалят нивата на стрес и тревожност.

Brain Gym® може да осигури ползи в академичните постижения и да бъде прилаган в различни възрасти. Много учители във Великобритания ежедневно използват Brain Gym® като работещо средство за намаляване на стреса и поддържане нивата на енергия и ефективност.

На кого помага ?

Първоначално Brain Gym® е създаден да помага на деца с обучителни затруднения като дислексия, диспраксия и ХАДВ. Днес се използва за подобряване качеството на живот на хората от различни сфери и области на живота. Движенията могат безопасно да се използват от хора на почти всяка възраст и със различна степен на подвижност.

Поради практическата насоченост на метода и работата с двигателните серии е желателно участниците да са облечени с подходящи дрехи, които да не ги притесняват при изпробването на Brain Gym ®.

Курсът е с превод на български език.

Местата са ограничени.

Молбата ни е да изпращате своите заявки за участие до 15 март

на е-майл: logosabv. bg@gmail.com,

или да се свържете чрез тел: 0896 811 262,  0879 321 171

Такса за курса 270лв.