ДИСЛЕКСИЯ, ХИПЕРАКТИВНОСТ, АУТИЗЪМ, ДИСФАЗИЯ, ДИСПРАКСИЯ
Всички ние сме различни!

„Познанието е само възприемане на връзката,

приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок

Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.

 

ДИСЛЕКСИЯ, ХИПЕРАКТИВНОСТ, АУТИЗЪМ, ДИСФАЗИЯ, ДИСПРАКСИЯ

Когато го разберем ще може да говорим на един и същ език. Думи като

ДИСЛЕКСИЯ, ХИПЕРАКТИВНОСТ, АУТИЗЪМ, ДИСФАЗИЯ, ДИСПРАКСИЯ

… няма да звучат плашещо. Няма да се чудим какво означават и дали едната е по-страшна от другата, а ще имаме идея за нещо конкретно. Така, както децата научават значенията на думите. И когато им кажем „маса“ – те си представят не друго, а маса.

За нас терапевтичният процес е съвместна дейност и може да ви помогнем да го усетите когато работим заедно и го съпреживеем.