Как да се ориентирам детето ми изостава ли спрямо езиковите нормите за развитие?

Децата обикновено учат речевите звуци на своя език в предвидим ред и спрямо определени възрастови етапи.

Ако при вашето дете или ученик липсват или изопачава говорни звукове, очаквани за възрастта, е добре е да се консултирате с логопед. Ранната намеса е най-добра!

Съществуват изключително много източници във вид на таблици диаграми и подобни, които представят основните възрастови етапи на развитие – например за проговаряне, моторно развитие, фина моторика, когнитивни способности.

Родителите трябва да знаят, че това са средни оценки за възраст и в подобни таблици е важно да се отбелязва горна граница или разлика в овладяването на умения при момчета и момичета. В горната граница обикновено влизат 90% от децата т.е. имаме до 10% изключения. Тук вече е работата на езиково говорния специалист – логопед, ерготерапевта или психолога, които да преценят и обяснят има ли клинично значими разлики и на какво се дължат, а не да се наплашват родителите или да се предлагат услуги в сферата. Тези диаграми показват диапазон и трябва да се използват само като общо ръководство. За по-конкретни опасения се препоръчва среща със специалист! Ако се отнася до ранното детско развитие – периода до 3-годишна възраст е много важно да се информирате дали съответния специалист има специализация в ранното детско развитие, защото разликата е важна.

Ако например Ви притеснява развитието на речта, данните за усвояване на реч включват възрастта, в която типично развиващите се деца придобиват съгласни, групи от съгласни, гласни и тонове, както и много други области на речта. В частта си йерархия на звуково развитие имаме изключително добри норми, потвърдени от българската научна общност и те съответстват на последователността при овладяването им в други езици. Споделяме с вас следната връзка, която ще ви ориентира в развитието на детската звукова продукция. Изследването е направено чрез кръстосан лингвистичен анализ за 27 различни езика:

https://cdn.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/3330309/world-treehouse-chart.pdf

С какво можем да помогнем в център Логос:

Специализирана оценка и комплексна терапевтична помощ от логопед, ерготерапевт, психолог. Интензивни 10 – 14-дневни терапевтични курсове, които изключително оптимизират терапията и задвижват компенсаторните механизми на мозъчната невропластичност, тест за оценка на умения за слухова преработка, аудио-психофонологичен и гласово-вокален тренинг, чрез различни програми за звукостимулация, апаратура и др.

Как да разбера дали имам проблеми с гнева?

Как да разбера дали ще се справя само, ако мисля положително?

Как да разбера дали детето ми е хиперактивно?
Как да разбера дали детето ми има Дислексия – в 1-ви клас е, но трудно усвоява четенето!
Как да разбера дали имаме проблем с проговарянето – на две години и половина детето ми все още не говори?